GPS tracks library, current year

Hans Sundgren's GPX, TCX and FIT files from different events for reference purpose, year 2022.

All events

Date

Location

Activity

Type

Description

Track files

Stockholm, Lovön

Run

ARDF

Radio-orientering, VRK och SRJ KM-dag

gpx tcx fit

Stockholm, Lovön

Car

Transportation

Från Västerås till Lovön med xxx

gpx tcx fit

Västerås, Rocklunda

Run

Training

Skogsjogg, Rocklundaskogen

gpx tcx fit

Västerås, Öster Mälarstrand

Walk

Recreation

Promenad, Öster Mälarstrand

gpx fit

Västerås, Rönnby

Run

Orienteering

Motions-orientering, Rönnby

gpx tcx fit

Västerås, Rönnby

Car

Transportation

Från Rönnby till Orientalen med KKH461

gpx tcx fit

Västerås

Logging

Other

Puls-mätning under en dag

gpx tcx fit

Västerås, Hemdal

Gym

Training

Styrketräning, Västmanlands sjukhus

tcx fit

Västerås, Rönnby

Gym

Training

Sommargympa med Sofia

tcx fit

Västerås, Öster Mälarstrand

Walk

Recreation

Promenad, Öster Mälarstrand

gpx fit

Västerås, Bjurhovda

Run

ARDF

Radio-orientering, VRK poängjakt, 144 MHz

gpx tcx fit

Västerås, Bjurhovda

Car

Transportation

Från Rönnby till Bjurhovda med KKH461

gpx tcx fit

Hallstahammar

Run

Orienteering

Veteranorientering, Hallstahammar

gpx tcx fit

Hallstahammar

Car

Transportation

Från Västerås till Hallstahammar med LMB920

gpx tcx fit

Västerås, Rönnby

Run

Race

Lidingöloppet@hemma 10 km

gpx tcx fit

Västerås, Hässlö

Walk

Recreation

Promenad på Hässlöåsen

gpx fit

Gäddeholm

Run

ARDF

Radio-orientering, VRK poängjakt, 3,5 MHz

gpx tcx fit

Gäddeholm

Car

Transportation

Från Rönnby till Gäddeholm med KKH461

gpx tcx fit

Västerås, Kungsåra

Run

Orienteering

Veteranorientering, Kungsåra

gpx tcx fit

Västerås, Kungsåra

Car

Transportation

Från Rönnby till Kungsåra med KKH461

gpx tcx fit

Västerås, Öster Mälarstrand

Walk

Recreation

Promenad, Öster Mälarstrand

gpx fit

Västerås, Irsta

Walk

Recreation

Promenad, elljusspåret Irsta

gpx fit

Hallstahammar

Walk

ARDF

Inhämtning av 5 sändare Hallstahammar

gpx tcx fit

Hallstahammar

Car

Transportation

Från Västerås till Hallstahammar med KKH461

gpx tcx fit

Hallstahammar

Walk

ARDF

Utläggning av 5 sändare Hallstahammar

gpx tcx fit

Västerås

Car

Transportation

Från Linköping till Västerås med KKH461

gpx fit

Linköping

Car

Transportation

Från Västerås till Linköping med KKH461

gpx fit

Västerås, Anundshög

Walk

Recreation

Promenad, Anundshög

gpx fit

Västerås, Rönnby

Walk

Recreation

Promenad till vallokal

gpx fit

Västerås, Hässlö

Walk

Recreation

Promenad på Hässlöåsen

gpx fit

Frösåker

Walk

ARDF

Radio-orientering, promenad tillbaka

gpx tcx fit

Frösåker

Run

ARDF

Radio-orientering, VRK poängjakt, 3,5 MHz

gpx tcx fit

Frösåker

Car

Transportation

Från Rönnby till Frösåker med KKH461

gpx tcx fit

Tortuna

Walk

Recreation

Promenad, Tortuna

gpx fit

Västerås, centrum

Walk

Recreation

Promenad, Västerås centrum

gpx fit

Västerås

Car

Transportation

Från Linköping till Västerås med KKH461

gpx fit

Linköping

Car

Transportation

Från Västerås till Linköping med KKH461

gpx fit

Västerås, centrum

Walk

Recreation

Promenad, Västerås centrum

gpx fit

Västerås, Öster Mälarstrand

Walk

Recreation

Promenad, Öster Mälarstrand

gpx fit

Västerås, Rocklunda

Run

Training

Skogsjogg, Rocklundaskogen

gpx tcx fit

Västerås, Hemdal

Gym

Training

Styrketräning, Västmanlands sjukhus

tcx fit

Ärla

Run

Orienteering

Veteranorientering, Ärla

gpx tcx fit

Ärla

Car

Transportation

Från Västerås till Ärla med KKH461

gpx tcx fit

Västerås

Car

Transportation

Från Linköping till Västerås med KKH461

gpx fit

Linköping

Car

Transportation

Från Västerås till Linköping med KKH461

gpx fit

Västerås, centrum

Walk

Recreation

Promenad, Västerås centrum

gpx fit

Västerås, Öster Mälarstrand

Walk

Recreation

Promenad, Öster Mälarstrand

gpx fit

Västerås, Rocklunda

Run

Training

Skogsjogg, Rocklundaskogen

gpx tcx fit

Västerås, Rönnby

Run

Race

Digitala Midnattsloppet 5 km

gpx tcx fit

Köping

Run

Orienteering

Veteranorientering, Köping

gpx tcx fit

Köping

Car

Transportation

Från Västerås till Köping med LMB920

gpx tcx fit

Västerås, Rönnby

Gym

Training

Sommargympa med Sofia

tcx fit

Västerås, Hemdal

Gym

Training

Styrketräning, Västmanlands sjukhus

tcx fit

Västerås, Rönnby

Run

ARDF

Radio-orientering, VRK poängjakt, 3,5 MHz

gpx tcx fit

Västerås, Rocklunda

Walk

Transportation

Från Rönnby till Rocklunda

gpx tcx fit

Västerås, centrum

Walk

Recreation

Promenad, Västerås centrum

gpx fit

Hallstahammar

Walk

Recreation

Promenad, runt Skantzsjön

gpx fit

Västerås, Rocklunda

Run

Training

Skogsjogg, Rocklundaskogen

gpx tcx fit

Ärla

Run

Orienteering

Veteranorientering, Ärla

gpx tcx fit

Ärla

Car

Transportation

Från Västerås till Ärla med KKH461

gpx tcx fit

Västerås, Talltorp

Walk

Recreation

Promenad med 8-åring till konditori

gpx fit

Västerås, Rönnby

Gym

Training

Sommargympa med Sofia

tcx fit

Västerås, Hemdal

Gym

Training

Styrketräning, Västmanlands sjukhus

tcx fit

Västerås, Rönnby

Run

ARDF

Radio-orientering, VRK poängjakt, 144 MHz

gpx tcx fit

Västerås, Rönnby

Walk

Transportation

Från Släggkastargatan till Rönnbyvägen

gpx tcx fit

Västerås, Irsta

Walk

Recreation

Promenad, elljusspåret Irsta

gpx fit

Västerås, centrum

Walk

Recreation

Promenad, Västerås centrum

gpx fit

Västerås, Rocklunda

Run

Training

Skogsjogg, Rocklundaskogen

gpx tcx fit

Västerås, Skallberget

Walk

Transportation

Från Kopparlunden till Sturegatan

gpx fit

Västerås, Rocklunda

Run

Training

Skogsjogg, Rocklundaskogen

gpx tcx fit

Norberg

Run

Orienteering

Veteranorientering, Norberg

gpx tcx fit

Norberg

Car

Transportation

Från Västerås till Norberg med KWG962

gpx tcx fit

Västerås

Car

Transportation

Från Viksäng till Talltorp via Viksäng och Björnön med KKH461

gpx fit

Västerås, Rönnby

Gym

Training

Sommargympa med Sofia

tcx fit

Västerås, Rönnby

Gym

Training

Sommargympa med Sofia

tcx fit

Västerås, Skallberget

Walk

Transportation

Från Släggkastargatan till Jaktmarksgatan, buss och promenad

gpx fit

Västerås, Rönnby

Gym

Training

Sommargympa med Sofia

tcx fit

Västerås, centrum

Run

Race

Flowlife Summer Run Race 5

gpx tcx fit

Enköping

Walk

Recreation

Promenad, Enköpings centrum

gpx fit

Västerås, Rocklunda

Run

Training

Skogsjogg, Rocklundaskogen

gpx tcx fit

Gryt

Walk

Recreation

Promenad, Gryt, kyrkviken

gpx fit

Gryt

Car

Transportation

Från Västerås till Gryt med XXXXX

gpx fit

Ringarum

Car

Transportation

Från Västerås till Ringarum och tillbaka med KKH461

gpx fit

Västerås, centrum

Run

Race

Flowlife Summer Run Race 4

gpx tcx fit

Västerås, Lögarängen

Walk

Recreation

Promenad, Lögarängen

gpx fit

Västerås, Rocklunda

Run

Training

Skogsjogg, Rocklundaskogen

gpx tcx fit

Skultuna

Walk

Recreation

Promenad, Skultuna elljusspår

gpx fit

Surahammar

Walk

Recreation

Promenad, Surahammar

gpx fit

Västerås, Lögarängen

Swim

Recreation

Simning Lögarängen, 1000 meter

tcx fit

Eskilstuna

Walk

Recreation

Promenad, Eskilstuna centrum

gpx fit

Västerås, Ängsö

Run

Race

Flowlife Summer Run Race 3

gpx tcx fit

Enköping

Walk

Recreation

Promenad, Enköpings centrum

gpx fit

Västerås, Rocklunda

Run

Training

Skogsjogg, Rocklundaskogen

gpx tcx fit

Västerås, Lögarängen

Swim

Recreation

Simning Lögarängen, 1000 meter

tcx fit

Arboga

Walk

Recreation

Promenad, Arboga

gpx fit

Västerås, Hemdal

Gym

Training

Styrketräning, Västmanlands sjukhus

tcx fit

Uppsala

Walk

Recreation

Promenad, Uppsala centrum

gpx fit

Västerås, Lögarängen

Swim

Recreation

Simning Lögarängen, 1000 meter

tcx fit

Västerås, centrum

Run

Race

Flowlife Summer Run Race 2

gpx tcx fit

Västerås, Hässlö

Walk

Recreation

Promenad på Hässlöåsen

gpx fit

Västerås, Rocklunda

Run

Training

Skogsjogg, Rocklundaskogen

gpx tcx fit

Bäckby

Walk

Other

Promenad, Bäckby

gpx fit

Sala

Walk

Recreation

Promenad vid Måns Ols

gpx fit

Sala

Walk

Recreation

Promenad Sala centrum

gpx fit

Västerås, Hemdal

Gym

Training

Styrketräning, Västmanlands sjukhus

tcx fit

Enköping

Walk

Recreation

Promenad Gånstagården

gpx fit

Västerås

Car

Transportation

Från Linköping till Västerås med KKH461

gpx fit

Norrköping

Car

Transportation

Från Linköping till Norrköping och tillbaka med KKH461

gpx fit

Linköping

Car

Transportation

Från Västerås till Linköping med KKH461

gpx fit

Västerås, Öster Mälarstrand

Run

Race

Flowlife Summer Run Race 1

gpx tcx fit

Hamre

Walk

Recreation

Promenad, Hamre

gpx fit

Hamre

Car

Transportation

Från Rönnby till Hamre med KKH461

gpx fit

Västerås, centrum

Walk

Recreation

Promenad, Västerås centrum

gpx fit

Västerås, Rocklunda

Run

Training

Skogsjogg, Rocklundaskogen

gpx tcx fit

Västerås, Rönnby

Gym

Training

Hemmagympa med Sofia

tcx fit

Bäckby

Walk

Other

Promenad, Bäckby

gpx fit

Västerås

Car

Transportation

Från Västerås till Linköping och tillbaka med KKH461

gpx fit

Västerås, Hemdal

Gym

Training

Styrketräning, Västmanlands sjukhus

tcx fit

Västerås

Car

Transportation

Promenad Västerås centrum med bilfärd efteråt

gpx fit

Västerås, centrum

Walk

Recreation

Promenad, Västerås centrum

gpx

Västerås, Irsta

Walk

Recreation

Promenad, elljusspåret Irsta

gpx fit

Västerås, Rocklunda

Run

Training

Skogsjogg, Rocklundaskogen

gpx tcx fit

Hallstahammar

Walk

Recreation

Promenad, runt Skantzsjön

gpx fit

Stockholm, Tungelsta

Run

ARDF

Radio-orientering, Gunnars Mara, hela spåret

gpx tcx fit

Stockholm, Tungelsta

Run

ARDF

Radio-orientering, Gunnars Mara + VRK poängjakt

gpx

Stockholm, Tungelsta

Car

Transportation

Från Västerås till Tungelsta med JJF712

gpx tcx fit

Västerås, Hemdal

Gym

Training

Styrketräning, Västmanlands sjukhus

tcx fit

Västerås, Rocklunda

Run

Race

Blodomloppet 5 km, Rocklunda

gpx tcx fit

Västerås, Rocklunda

Exercise-bike

Training

Träningscykel, Friskis & Svettis

tcx fit

Västerås, centrum

Walk

Recreation

Promenad, Västerås centrum

gpx fit

Västerås, Hovdestalund

Walk

Recreation

Promenad, Hovdestalund

gpx fit

Västerås, Rocklunda

Run

Training

Skogsjogg, Rocklundaskogen, nerför

gpx tcx fit

Västerås, Rocklunda

Run

Training

Skogsjogg, Rocklundaskogen, uppför

gpx tcx fit

Västerås, Rocklunda

Exercise-bike

Training

Träningscykel, Friskis & Svettis

tcx fit

Västerås, Hemdal

Gym

Training

Styrketräning, Västmanlands sjukhus

tcx fit

Talltorp

Walk

Transportation

Promenad, från Viksäng till Talltorp

gpx fit

Talltorp

Walk

Transportation

Promenad, från Talltorp till Viksäng

gpx fit

Västerås

Car

Transportation

Från Linköping till Västerås med KKH461

gpx fit

Linköping

Walk

Recreation

Promenad, Garnisonen, Linköping

gpx fit

Linköping

Car

Transportation

Från Västerås till Linköping med KKH461

gpx fit

Enköping, Bredsand

Run

ARDF

Radio-orientering, promenad tillbaka

gpx tcx fit

Enköping, Bredsand

Run

ARDF

Radio-orientering, VRK poängjakt, 3,5 MHz

gpx tcx fit

Enköping, Bredsand

Car

Transportation

Från Västerås till Enköping med KKH461

gpx tcx fit

Västerås, Hovdestalund

Walk

Recreation

Promenad, Hovdestalund

gpx fit

Skultuna

Walk

Recreation

Promenad, Skultuna, Svartån

gpx fit

Västerås, Rocklunda

Run

Training

Skogsjogg, Rocklundaskogen

gpx tcx fit

Västerås, Rönnby

Yoga

Training

Iyengaryoga på Släggkastargatan

tcx fit

Köping

Run

Orienteering

Veteranorientering, Köping

gpx tcx fit

Köping

Car

Transportation

Från Västerås till Köping med KWG962

gpx tcx fit

Västerås, Rocklunda

Exercise-bike

Training

Träningscykel, Friskis & Svettis

tcx fit

Västerås, Hemdal

Walk

Other

6-minuterstest, inomhus

tcx fit

Västerås, Hemdal

Gym

Training

Styrketräning, Västmanlands sjukhus

tcx fit

Västerås, centrum

Walk

Recreation

Promenad, Västerås centrum

gpx fit

Surahammar, Stavtorpet

Run

ARDF

Radio-orientering, Nationell tävling N3b + SM 144

gpx tcx fit

Surahammar, Stavtorpet

Car

Transportation

Från Västerås till Surahammar med KKH461

gpx tcx fit

Surahammar, Östra

Run

ARDF

Radio-orientering, Nationell tävling N3a

gpx tcx fit

Surahammar, Östra

Car

Transportation

Från Västerås till Surahammar med KKH461

gpx tcx fit

Västerås, Hässlö

Walk

Recreation

Promenad på Hässlöåsen

gpx fit

Västerås, Hemdal

Gym

Training

Styrketräning, Västmanlands sjukhus

tcx fit

Arboga

Run

Orienteering

Veteranorientering, Arboga

gpx tcx fit

Arboga

Car

Transportation

Från Västerås till Kjula med KKH416

gpx tcx fit

Västerås, Rocklunda

Exercise-bike

Training

Träningscykel, Friskis & Svettis

tcx fit

Västerås

Car

Transportation

Från Linköping till Västerås med KKH461

gpx fit

Linköping

Walk

Recreation

Promenad, Åleryd, Linköping, komplett

gpx fit

Linköping

Walk

Recreation

Promenad, Åleryd, Linköping

gpx

Linköping

Car

Transportation

Från Västerås till Linköping med KKH461

gpx fit

Tortuna

Walk

Recreation

Promenad, Tortuna

gpx fit

Västerås, centrum

Walk

Recreation

Promenad, Västerås centrum

gpx fit

Västerås, Rocklunda

Run

Training

Skogsjogg, Rocklundaskogen

gpx tcx fit

Västerås, Öster Mälarstrand

Walk

Recreation

Promenad, Öster Mälarstrand

gpx fit

Hallstahammar

Walk

Recreation

Promenad, runt Skantzsjön

gpx fit

Stockholm, Brunna

Run

ARDF

Radio-orientering, VRK poängjakt, hela spåret

gpx tcx fit

Stockholm, Brunna

Run

ARDF

Radio-orientering, VRK poängjakt, 3,5 MHz

gpx

Stockholm, Brunna

Car

Transportation

Från Västerås till Brunna med KKH461

gpx tcx fit

Västerås, Hemdal

Gym

Training

Styrketräning, Västmanlands sjukhus

tcx fit

Västerås, Sundängen

Run

ARDF

Radio-orientering, promenad tillbaka

gpx tcx fit

Västerås, Sundängen

Run

ARDF

Radio-orientering, VRK poängjakt, 3,5 MHz

gpx tcx fit

Västerås, Sundängen

Car

Transportation

Från Kopparlunden till Sundängen med KKH461

gpx tcx fit

Stockholm, Vinterviken

Run

Race

Stockholms bästa, Vinterviken

gpx tcx fit

Stockholm, Gröndal

Car

Transportation

Från Västerås till Gröndal med KKH461

gpx tcx fit

Västerås

Car

Recreation

Promenad, Västerås centrum och bilfärd till Hälla

gpx fit

Västerås, centrum

Walk

Recreation

Promenad, Västerås centrum

gpx

Västerås, centrum

Walk

Recreation

Promenad, ramlar, Mimer

gpx fit

Västerås, Rocklunda

Run

Training

Skogsjogg, Rocklundaskogen

gpx tcx fit

Västerås, Rönnby

Yoga

Training

Iyengaryoga på Släggkastargatan

tcx fit

Kjula

Run

Orienteering

Veteranorientering, Kjula

gpx tcx fit

Kjula

Car

Transportation

Från Västerås till Kjula med LMB920

gpx tcx fit

Västerås, Björnön

Walk

Orienteering

Naturpasset med 7-åring

gpx fit

Västerås, Rocklunda

Exercise-bike

Training

Träningscykel, Friskis & Svettis

tcx fit

Västerås, Hemdal

Gym

Training

Styrketräning, Västmanlands sjukhus

tcx fit

Västerås, Rocklunda

Exercise-bike

Training

Träningscykel, Friskis & Svettis

tcx fit

Tortuna

Walk

Recreation

Promenad, Tortuna

gpx fit

Västerås

Car

Transportation

Från Linköping till Västerås med KKH461

gpx fit

Linköping, Sturefors

Run

ARDF

Radio-orientering, Nationell tävling N2a, 3,5 MHz

gpx tcx fit

Linköping, Sturefors

Car

Transportation

Från Getingstigen till Sturefors med KKH461

gpx tcx fit

Linköping

Car

Transportation

Från Västerås till Linköping med KKH461

gpx fit

Västerås, Rocklunda

Exercise-bike

Training

Träningscykel, Friskis & Svettis

tcx fit

Hallstahammar

Run

Orienteering

Veteranorientering, Hallstahammar

gpx tcx fit

Hallstahammar

Car

Transportation

Från Västerås till Hallstahammar med KKH461

gpx tcx fit

Västerås, Hemdal

Gym

Training

Styrketräning, Västmanlands sjukhus

tcx fit

Dingtuna

Walk

Recreation

Inhämtning av sändare Dingtuna

gpx tcx fit

Dingtuna

Car

Transportation

Från Västerås till Dingtuna med KKH461

gpx tcx fit

Västerås, Rönnby

Yoga

Training

Iyengaryoga på Släggkastargatan

tcx fit

Dingtuna

Walk

Recreation

Utläggning av 4 sändare Dingtuna

gpx tcx fit

Västerås, centrum

Walk

Recreation

Promenad, Västerås centrum

gpx fit

Dingtuna

Walk

Recreation

Promenad, elljusspåret Dingtuna

gpx fit

Västerås, Rocklunda

Run

Training

Skogsjogg, Rocklundaskogen

gpx tcx fit

Västerås, Rocklunda

Exercise-bike

Training

Träningscykel, Friskis & Svettis

tcx fit

Ramnäs

Run

Orienteering

Veteranorientering, Ramnäs

gpx tcx fit

Ramnäs

Car

Transportation

Från Västerås till Ramnäs med KWG962

gpx tcx fit

Västerås, Anundshög

Walk

Recreation

Promenad, Anundshög

gpx fit

Västerås, Hemdal

Gym

Training

Styrketräning, Västmanlands sjukhus

tcx fit

Västerås, Anundshög

Car

Transportation

Från Kopparlunden till Anundshög med KKH461

gpx tcx fit

Västerås, Anundshög

Run

ARDF

Radio-orientering, VRK poängjakt, 3,5 MHz

gpx tcx fit

Västerås, centrum

Walk

Recreation

Promenad, Västerås centrum

gpx fit

Västerås, Hässlö

Walk

Recreation

Promenad på Hässlöåsen

gpx fit

Västerås, Rocklunda

Run

Training

Skogsjogg, Rocklundaskogen

gpx tcx fit

Åkers Styckebruk

Run

Orienteering

Veteranorientering, Åkers Styckebruk

gpx tcx fit

Åkers Styckebruk

Car

Transportation

Från Västerås till Åkers Styckebruk med NAN894

gpx tcx fit

Västerås, Rocklunda

Exercise-bike

Training

Träningscykel, Friskis & Svettis

tcx fit

Västerås, Hemdal

Gym

Training

Styrketräning, Västmanlands sjukhus

tcx fit

Västerås, Rönnby

Gym

Training

Hemmagympa med Sofia

tcx fit

Västerås, Irsta

Walk

Recreation

Promenad, elljusspåret Irsta

gpx fit

Stockholm, Ågesta

Run

ARDF

Radio-orientering, Nationell tävling N1a, 144 MHz

gpx tcx fit

Stockholm, Ågesta

Car

Transportation

Från Västerås till Ågesta med KKH461

gpx tcx fit

Skinnskatteberg

Run

Orienteering

Veteranorientering, Skinnskatteberg

gpx tcx fit

Skinnskatteberg

Car

Transportation

Från Västerås till Skinnskatteberg med LMB920

gpx tcx fit

Västerås, Hemdal

Gym

Training

Styrketräning, Västmanlands sjukhus

tcx fit

Västerås, Rönnby

Barefoot-walk

Recreation

Barfotagång Rönnby

gpx fit

Tortuna

Walk

Recreation

Promenad, Tortuna

gpx fit

Västerås, Rocklunda

Exercise-bike

Training

Träningscykel, Friskis & Svettis

tcx fit

Västerås, Öster Mälarstrand

Walk

Recreation

Promenad, Öster Mälarstrand

gpx fit

Västerås, Billsta

Walk

Recreation

Promenad, Billsta

gpx fit

Västerås, Rocklunda

Run

Training

Skogsjogg, Rocklundaskogen

gpx tcx fit

Kolbäck

Walk

Race

Together for the kids of Ukraine

gpx

Kolbäck

Walk

Recreation

Promenad, Kolbäck

gpx fit

Västerås, Hemdal

Gym

Training

Styrketräning, Västmanlands sjukhus

tcx fit

Katrineholm

Run

Orienteering

Motionsorientering, Katrineholm

gpx tcx fit

Katrineholm

Car

Transportation

Från Linköping till Katrineholm med KKH461

gpx tcx fit

Linköping

Car

Transportation

Från Västerås till Linköping med KKH461

gpx fit

Västerås, Lögarängen

Walk

Recreation

Promenad, Lögarängen

gpx fit

Västerås, Rönnby

Run

ARDF

Radio-orientering, VRK poängjakt, 144 MHz

gpx tcx fit

Västerås, Rönnby

Car

Transportation

Från Släggkastargatan till Rönnbyvägen med KKH461

gpx tcx fit

Västerås, Öster Mälarstrand

Walk

Recreation

Promenad, Öster Mälarstrand

gpx fit

Västerås, Rocklunda

Run

Training

Skogsjogg, Rocklundaskogen

gpx tcx fit

Västerås, Bäckby

Walk

Recreation

Promenad på Bäckby

gpx

Västerås, Rocklunda

Exercise-bike

Training

Träningscykel, Friskis & Svettis

tcx fit

Västerås, Viksäng

Car

Transportation

Hämta 7-åring vid Ekhagaskolan med BLG11P

gpx fit

Eskilstuna

Run

Orienteering

Veteranorientering, Eskilstuna

gpx tcx fit

Eskilstuna

Car

Transportation

Från Västerås till Eskilstuna med BLG11P

gpx tcx fit

Västerås, Hemdal

Gym

Training

Styrketräning, Västmanlands sjukhus

tcx fit

Västerås, Rocklunda

Exercise-bike

Training

Träningscykel, Friskis & Svettis

tcx fit

Hallstahammar

Walk

Recreation

Promenad, runt Skantzsjön

gpx fit

Västerås, Örtagården

Run

ARDF

Radio-orientering, VRK poängjakt, 3,5 MHz

gpx tcx fit

Västerås, Örtagården

Car

Transportation

Från Rönnby till Örtagården med KKH461

gpx tcx fit

Västerås, Rocklunda

Exercise-bike

Training

Träningscykel, Friskis & Svettis

tcx fit

Hallstahammar

Run

Orienteering

Veteranorientering, Hallstahammar

gpx tcx fit

Hallstahammar

Car

Transportation

Från Västerås till Hallstahammar med KKH461

gpx tcx fit

Västerås, Viksäng

Car

Transportation

Hämta 7-åring vid Ekhagaskolan

gpx fit

Ärla, Ärlaåsen

Run

Orienteering

Veteranorientering, Ärla

gpx tcx fit

Ärla

Car

Transportation

Från Västerås till Ärla med KKH461 och NAN894

gpx tcx fit

Västerås, Hemdal

Gym

Training

Styrketräning, Västmanlands sjukhus

tcx fit

Stockholm, Grimsta

Run

Race

Stockholms bästa, Grimsta

gpx tcx fit

Stockholm, Grimsta

Car

Transportation

Från Västerås till Grimsta med KKH461

gpx tcx fit

Västerås, centrum

Walk

Recreation

Promenad, Västerås centrum

gpx fit

Tillberga

Walk

Recreation

Promenad Tillberga elljusspår

gpx fit

Västerås, Rocklunda

Run

Training

Skogsjogg, Rocklundaskogen

gpx tcx fit

Västerås, Rönnby

Run

Orienteering

Veteranorientering, Rönnby

gpx tcx fit

Västerås, Rönnby

Car

Transportation

Från Släggkastargatan till Rönnbyvägen med PMJ23P

gpx tcx fit

Västerås, Hemdal

Walk

Other

6-minuterstest, inklusive återhämtning

tcx fit

Västerås, Hemdal

Walk

Other

6-minuterstest, inomhus

tcx

Västerås, Hemdal

Gym

Training

Styrketräning, Västmanlands sjukhus

tcx fit

Västerås, Rönnby

Gym

Training

Hemmagympa med Sofia

tcx fit

Västerås, Hässlö

Walk

Recreation

Promenad på Hässlöåsen

gpx fit

Västerås, centrum

Walk

Recreation

Promenad, Västerås centrum

gpx fit

Västerås, Rocklunda

Run

Training

Skogsjogg, Rocklundaskogen

gpx tcx fit

Västerås, Rönnby

Pole-walk

Recreation

Stavgång vid Rönnby

gpx tcx fit

Västerås, Rönnby

Gym

Training

Hemmagympa med Sofia

tcx fit

Västerås, Hemdal

Gym

Training

Styrketräning, Västmanlands sjukhus

tcx fit

Stockholm, Karlbergskanalen

Run

Race

Stockholms bästa, Karlbergskanalen

gpx tcx fit

Västerås central

Bus

Transportation

Från Rönnby till Västerås central med buss

gpx tcx fit

Västerås, centrum

Walk

Recreation

Promenad, Västerås centrum

gpx fit

Västerås, Öster Mälarstrand

Walk

Race

Step Up For Ukraine

gpx

Västerås, Öster Mälarstrand

Walk

Recreation

Promenad, Öster Mälarstrand

gpx fit

Västerås, Rocklunda

Run

Training

Skogsjogg, Rocklundaskogen

gpx tcx fit

Linköping

Car

Transportation

Från Västerås till Gryt och Linköping och tillbaka med KOL61A

gpx fit

Västerås

Logging

Other

Puls-mätning under en dag

gpx tcx fit

Västerås, Rönnby

Run

Orienteering

Natt-orientering, Stjärnnatten 5, Rönnby

gpx tcx fit

Västerås, Rönnby

Car

Transportation

Från Rönnby till Orientalen med KKH461

gpx tcx fit

Västerås, Hemdal

Gym

Training

Styrketräning, Västmanlands sjukhus

tcx fit

Västerås, centrum

Walk

Recreation

Promenad, Västerås centrum

gpx fit

Hallstahammar

Walk

Recreation

Promenad, runt Skantzsjön

gpx fit

Västerås, Rocklunda

Run

Training

Skogsjogg, Rocklundaskogen

gpx tcx fit

Västerås, Hemdal

Gym

Training

Styrketräning, Västmanlands sjukhus

tcx fit

Linköping

Car

Transportation

Från Västerås till Linköping till Västerås med LLY83A, PFT811 och KKH461

gpx fit

Västerås, centrum

Walk

Recreation

Promenad, Västerås centrum

gpx fit

Västerås, Rönnby

XC-Ski

Race

Vasaloppet 30 Hemma, Orientalen, avbruten

gpx tcx fit

Västerås, Rönnby

Car

Transportation

Från Rönnby till Orientalen med LLY83A

gpx tcx fit

Västerås, Öster Mälarstrand

Walk

Recreation

Promenad, Öster Mälarstrand

gpx fit

Västerås, Rocklunda

Run

Training

Skogsjogg, Rocklundaskogen

gpx tcx fit

Linköping

Car

Transportation

Från Västerås till Linköping till Västerås med KKH461, FXZ250 och LLY83A

gpx fit

Västerås, Gryta

Run

Orienteering

Natt-orientering, Stjärnnatten 4, Gryta

gpx tcx fit

Västerås, Rönnby

Car

Transportation

Från Rönnby till Orientalen med KKH461

gpx tcx fit

Västerås, Hemdal

Gym

Training

Styrketräning, Västmanlands sjukhus

tcx fit

Västerås, Rönnby

Gym

Training

Hemmagympa med Sofia

tcx fit

Västerås, Lögarängen

Walk

Recreation

Promenad, Lögarängen

gpx fit

Västerås, Gryta

Walk

Recreation

Promenad, Gryta

gpx fit

Västerås, Rocklunda

Run

Training

Skogsjogg, Rocklundaskogen

gpx tcx fit

Västerås, Rönnby

Pole-walk

Recreation

Stavgång vid Rönnby

gpx tcx fit

Västerås, Björnön

Run

Orienteering

Natt-orientering, Spikcup #3, kort bana

gpx tcx fit

Västerås, Björnön

Car

Transportation

Från Kopparlunden till Björnön med KKH461

gpx tcx fit

Västerås, Hemdal

Gym

Training

Styrketräning, Västmanlands sjukhus

tcx fit

Västerås, Rönnby

Gym

Training

Hemmagympa med Sofia

tcx fit

Västerås, centrum

Walk

Recreation

Promenad, Västerås centrum

gpx fit

Västerås, Öster Mälarstrand

Walk

Recreation

Promenad, Öster Mälarstrand

gpx fit

Västerås, Rocklunda

Run

Training

Skogsjogg, Rocklundaskogen

gpx tcx fit

Västerås, Skallberget

Run

Orienteering

Natt-orientering, Stjärnnatten 3, Skallberget

gpx tcx fit

Västerås, Rönnby

Car

Transportation

Från Rönnby till Orientalen med KKH461

gpx tcx fit

Västerås, Hemdal

Gym

Training

Styrketräning, Västmanlands sjukhus

tcx fit

Västerås, Rönnby

Gym

Training

Hemmagympa med Sofia

tcx fit

Hallstahammar

Walk

Recreation

Promenad, runt Skantzsjön

gpx fit

Västerås, centrum

Walk

Recreation

Promenad, Västerås centrum

gpx fit

Västerås, Rocklunda

Run

Training

Skogsjogg, Rocklundaskogen

gpx tcx fit

Västerås, Rönnby

Pole-walk

Recreation

Stavgång vid Rönnby

gpx tcx fit

Västerås, Rönnby

Gym

Training

Hemmagympa med Sofia

tcx fit

Västerås, Vedbo

Run

Orienteering

Natt-orientering, Spikcup #2, kort bana

gpx tcx fit

Västerås, Vedbo

Car

Transportation

Från Rönnby till Vedbo med KKH461

gpx tcx fit

Västerås, Hemdal

Gym

Training

Styrketräning, Västmanlands sjukhus

tcx fit

Västerås, Björnön

Run

Race

Race 5 Flowlife Winter Series

gpx tcx fit

Västerås, Björnön

Walk

Recreation

Promenad, Björnon

gpx

Västerås, Öster Mälarstrand

Walk

Recreation

Promenad, Öster Mälarstrand

gpx fit

Västerås, Rocklunda

Run

Training

Skogsjogg, Rocklundaskogen

gpx tcx fit

Västerås, Rönnby

Pole-walk

Recreation

Stavgång vid Rönnby

gpx tcx fit

Västerås, Rönnby

Run

Orienteering

Natt-orientering, Stjärnnatten 2, Rönnby

gpx tcx fit

Västerås, Rönnby

Car

Transportation

Från Rönnby till Orientalen med KKH461

gpx tcx fit

Västerås, Hemdal

Gym

Training

Styrketräning, Västmanlands sjukhus

tcx fit

Västerås, Rönnby

Gym

Training

Hemmagympa med Sofia

tcx fit

Västerås, centrum

Run

Race

Race 4 Flowlife Winter Series

gpx tcx fit

Västerås, centrum

Walk

Recreation

Promenad, Västerås centrum

gpx

Tortuna

Walk

Recreation

Promenad, Tortuna

gpx fit

Västerås, Rocklunda

Run

Training

Skogsjogg, Rocklundaskogen

gpx tcx fit

Västerås, Rönnby

Pole-walk

Recreation

Stavgång vid Rönnby

gpx tcx fit

Surahammar, Lindmuren

Run

Orienteering

Natt-orientering, Spikcup #1, kort bana

gpx tcx fit

Surahammar

Car

Transportation

Från Västerås till Surahammar med LMB920

gpx tcx fit

Västerås, Hemdal

Gym

Training

Styrketräning, Västmanlands sjukhus

tcx fit

Västerås, Rönnby

Gym

Training

Hemmagympa med Sofia

tcx fit

Västerås, centrum

Run

Race

Race 3 Flowlife Winter Series

gpx tcx fit

Västerås, centrum

Walk

Recreation

Promenad, Västerås centrum

gpx

Västerås, Lögarängen

Walk

Recreation

Promenad, Lögarängen

gpx fit

Västerås, Rocklunda

Run

Training

Skogsjogg, Rocklundaskogen

gpx tcx fit

Västerås, Rönnby

Pole-walk

Recreation

Stavgång vid Rönnby

gpx tcx fit

Västerås, Viksäng

Walk

Transportation

Hämta 7-åring vid Ekhagaskolan

gpx fit

Västerås, Gryta

Run

Orienteering

Natt-orientering, Stjärnnatten 1, Gryta

gpx tcx fit

Västerås, Rönnby

Car

Transportation

Från Rönnby till Orientalen med KKH461

gpx tcx fit

Västerås, Hemdal

Gym

Training

Styrketräning, Västmanlands sjukhus

tcx fit

Västerås, Rönnby

Gym

Training

Hemmagympa med Sofia

tcx fit

Västerås, Bjurhovda

Walk

Recreation

Promenad, Bjurhovda

gpx

Västerås, Bjurhovda

Run

Race

Race 2 Flowlife Winter Series

gpx tcx fit

Västerås, centrum

Walk

Recreation

Promenad, Västerås centrum

gpx fit

Västerås, Rocklunda

Run

Training

Skogsjogg, Rocklundaskogen, del 2

gpx tcx fit

Västerås, Rocklunda

Run

Training

Skogsjogg, Rocklundaskogen, del 1

gpx tcx fit

Västerås, Rönnby

Pole-walk

Recreation

Stavgång vid Rönnby

gpx tcx fit

Västerås, Gryta

Walk

Recreation

Promenad, Gryta

gpx fit

Västerås, Hemdal

Gym

Training

Styrketräning, Västmanlands sjukhus

tcx fit

Västerås, Rönnby

Pole-walk

Recreation

Stavgång vid Rönnby

gpx tcx fit

Västerås, Haga

Walk

Recreation

Promenad, Haga

gpx

Västerås, Haga

Run

Race

Race 1 Flowlife Winter Series

gpx tcx fit

Västerås, Gryta

Walk

Recreation

Promenad, Gryta

gpx fit

Västerås, Rocklunda

Run

Training

Skogsjogg, Rocklundaskogen

gpx tcx fit