GPS tracks library, current year

Hans Sundgren's GPX, TCX and FIT files from different events for reference purpose, year 2019.

Show:

All events

Date

Location

Activity

Type

Description

Track files

Västerås

Swim

Recreation

Simning Lögarängen, 1000 meter

tcx fit

Tortuna

Walk

Recreation

Promenad runt gamla elljusspåret

gpx fit

Västerås

Run

Recreation

Skogsjogg i Rocklundaskogen

gpx tcx fit

Hallstahammar

Run

Orienteering

HOK:s träningsbana, Kort

gpx tcx fit

Hallstahammar

Car

Transportation

Från Västerås till Hallstahammar med KKH461

gpx tcx fit

Västerås

Swim

Recreation

Simning Lögarängen, 1034 meter

tcx fit

Västerås

Barefoot-walking

Recreation

Barfotagång Rönnby

gpx tcx fit

Västerås

Yoga

Training

Iyengaryoga på Västerås Iyengaryogacenter

tcx fit

Västerås

Walk

Recreation

Promenad vid Öster Mälarstrand

gpx fit

Enköping

Walk

Recreation

Promenad Enköping

gpx fit

Hallstahammar

Walk

Recreation

Promenad runt Skanssjön

gpx fit

Västerås

Run

Recreation

Skogsjogg i Rocklundaskogen

gpx tcx fit

Västerås

Yoga

Training

Iyengaryoga på Släggkastargatan

tcx fit

Tungelsta

Car

Transportation

Från Tungelsta till Västerås med JJF712 och KKH461

gpx tcx fit

Tungelsta

Running

ARDF

Gunnars Mara samt VRK Poängjakt, 3,5 MHz

gpx tcx fit

Västerås

Yoga

Training

Iyengaryoga på Släggkastargatan

tcx fit

Gryta

Bicycle

Recreation

Kvällscykling Rönnby, Gryta

gpx fit

Västerås

Swim

Recreation

Simning Lögarängen, 1000 meter

tcx fit

Tortuna

Walk

Recreation

Promenad runt gamla elljusspåret

gpx fit

Västerås

Walk

Recreation

Promenad vid Öster Mälarstrand

gpx fit

Västerås

Run

Recreation

Skogsjogg i Rocklundaskogen

gpx tcx fit

Gryta

Bicycle

Recreation

Kvällscykling Rönnby, Gryta

gpx fit

Åshagen

Bicycle

Recreation

Kvällscykling Rönnby, Åshagen

gpx fit

Västerås

Gym

Training

Hemmagympa med Sofia

tcx fit

Rönnby

Bicycle

Recreation

Från Talltorp till Rönnby

gpx fit

Talltorp

Bicycle

Recreation

Från Rönnby till Talltorp

gpx fit

Sundängen

Running

ARDF

VRK poängjakt 3,5 MHz

gpx tcx fit

Sundängen

Running

ARDF

VRK poängjakt 3,5 MHz, tid vid sista kontroll

gpx

Sundängen

Car

Transportation

Från Rönnby till Sundängen med KKH461

gpx tcx fit

Västerås

Swim

Recreation

Simning Lögarängen, 1000 meter

tcx fit

Hökåsen

Walk

Recreation

Naturpasset vid Hökåsengropen

gpx fit

Gryta

Bicycle

Recreation

Kvällscykling Rönnby, Gryta

gpx fit

Tortuna

Walk

Recreation

Promenad runt gamla elljusspåret

gpx fit

Västerås

Run

Recreation

Skogsjogg i Rocklundaskogen

gpx tcx fit

Åshagen

Bicycle

Recreation

Kvällscykling Rönnby, Åshagen

gpx fit

Gryta

Bicycle

Recreation

Kvällscykling Rönnby, Gryta

gpx fit

Västerås

Gym

Training

Hemmagympa med Sofia

tcx fit

Åkeshov

Running

ARDF

SRJ poängjakt, 3,5 MHz

gpx tcx fit

Åkeshov

Car

Transportation

Från Västerås till Åkeshov med KKH461 och XXX

gpx tcx fit

Västerås

Walk

Transportation

Promenad med barn från förskola

gpx fit

Västerås

Gym

Training

Hemmagympa med Sofia

tcx fit

Gryta

Bicycle

Recreation

Kvällscykling Rönnby, Gryta

gpx fit

Gäddeholm

Running

ARDF

VRK poängjakt 144 MHz

gpx tcx fit

Gäddeholm

Car

Transportation

Från Rönnby till Gäddeholm med KKH461

gpx tcx fit

Västerås

Swim

Recreation

Simning Lögarängen, 1000 meter

tcx fit

Öster Mälarstrand

Walk

Recreation

Promenad Öster Mälarstrand

gpx fit

Linköping

Walk

Recreation

Promenad Åleryd, Linköping

gpx fit

Linköping

Walk

Recreation

Promenad Rydskogen, Linköping

gpx fit

Linköping

Car

Transportation

Från Västerås till Linköping med KKH461

gpx tcx fit

Gryta

Bicycle

Recreation

Kvällscykling Rönnby, Gryta

gpx fit

Västerås

Gym

Training

Hemmagympa med Sofia

tcx fit

Stäket

Running

ARDF

SRJ poängjakt, 144 MHz

gpx tcx fit

Stäket

Car

Transportation

Från Västerås till Stäket med KKH461

gpx tcx fit

Västerås

Gym

Training

Hemmagympa med Sofia

tcx fit

Gryta

Bicycle

Recreation

Kvällscykling Rönnby, Gryta

gpx fit

Gryta

Bicycle

Recreation

Kvällscykling Rönnby, Gryta

gpx fit

Västerås

Swim

Recreation

Simning Lögarängen, 1000 meter

tcx fit

Tortuna

Walk

Recreation

Promenad runt gamla elljusspåret

gpx fit

Tillberga

Walk

Recreation

Promenad runt elljusspåret

gpx fit

Västerås

Run

Recreation

Skogsjogg i Rocklundaskogen

gpx tcx fit

Hallstahammar

Walk

Recreation

Promenad runt Skanssjön

gpx fit

Biskops Arnö

Walk

Recreation

Promenad på ön

gpx fit

Västerås

Gym

Training

Hemmagympa med Sofia

tcx fit

Kallhäll

Running

ARDF

SRJ poängjakt, KM 144 MHz

gpx tcx fit

Kallhäll

Car

Transportation

Från Västerås till Kallhäll med KKH461

gpx tcx fit

Sundängen

Running

ARDF

VRK poängjakt 3,5 MHz

gpx tcx fit

Sundängen

Car

Transportation

Från Rönnby till Sundängen med KKH461

gpx tcx fit

Västerås

Swim

Recreation

Simning Lögarängen, 1000 meter

tcx fit

Kolbäck

Walk

Recreation

Promenad runt elljusspåret

gpx fit

Tortuna

Walk

Recreation

Promenad runt gamla elljusspåret

gpx fit

Västerås

Run

Recreation

Skogsjogg i Rocklundaskogen

gpx tcx fit

Gryta

Bicycle

Recreation

Kvällscykling Rönnby

gpx fit

Ulriksdal

Running

ARDF

SRJ poängjakt 3,5 MHz Foxoring

gpx tcx fit

Ulriksdal

Car

Transportation

Från Västerås till Ulriksdal med KKH461 och XXX

gpx tcx fit

Västerås

Gym

Training

Hemmagympa med Sofia

tcx fit

Dingtuna

Walk

Recreation

Inhämtning av sändare Dingtuna

gpx tcx fit

Dingtuna

Walk

Recreation

Utläggning av sändare Dingtuna

gpx tcx fit

Dingtuna

Car

Transportation

Från Kopparlunden till Dingtuna med KKH461

gpx tcx fit

Västerås

Swim

Recreation

Simning Lögarängen, 1000 meter

tcx fit

Irsta

Walk

Recreation

Promenad runt Irsta elljusspår

gpx fit

Gryta

Bicycle

Recreation

Kvällscykling Rönnby

gpx fit

Västerås

Walk

Recreation

Promenad Västerås centrum

gpx fit

Västerås

Run

Recreation

Skogsjogg i Rocklundaskogen

gpx tcx fit

Gryta

Bicycle

Recreation

Kvällscykling Gryta

gpx fit

Täby

Running

ARDF

SRJ poängjakt 3,5 MHz

gpx tcx fit

Täby

Car

Transportation

Från Västerås till Täby med KKH461

gpx tcx fit

Västerås

Walk

Transportation

Promenad med barn från förskola

gpx fit

Västerås

Gym

Training

Hemmagympa med Sofia

tcx fit

Dingtuna

Walk

ARDF

Rekognosering för tävling

gpx tcx fit

Hallstahammar

Run

ARDF

VRK poängjakt P4, 3,5 MHz

gpx tcx fit

Västerås

Car

Transportation

Från Västerås till Hallstahammar med KKH461

gpx tcx fit

Västerås

Swim

Recreation

Simning Lögarängen, 1000 meter

fit

Västerås

Walk

Recreation

Promenad vid Öster Mälarstrand

gpx fit

Gryta

Bicycle

Recreation

Kvällscykling Gryta

gpx fit

Tortuna

Walk

Recreation

Promenad runt gamla elljusspåret

gpx fit

Västerås

Run

Recreation

Skogsjogg i Rocklundaskogen

gpx tcx fit

Tillberga

Walk

Recreation

Promenad runt elljusspåret

gpx fit

Hovedestalund

Walk

Recreation

Promenad på kyrkogården

gpx fit

Ekerö

Running

ARDF

SRJ poängjakt 144 MHz

gpx tcx fit

Ekerö

Car

Transportation

Från Västerås till Ekerö med KKH461

gpx tcx fit

Västerås

Gym

Training

Hemmagympa med Sofia

tcx fit

Västerås

Swim

Recreation

Simning Lögarängen, 1000 meter

fit

Rönnby

Bicycle

Recreation

Rönnby

gpx fit

Hässlö

Walk

Recreation

Promenad på Hässlöåsen

gpx fit

Västerås, Tillberga

Run

ARDF

VRK poängjakt P3, 144 MHz

gpx tcx fit

Västerås

Car

Transportation

Från Rönnby till Tillberga med KKH461

gpx tcx fit

Kopparlunden

Bicycle

Recreation

Rönnby – Kopparlunden – Klockartorpet – Rönnby

gpx fit

Gryta

Bicycle

Recreation

Kvällscykling Gryta

gpx fit

Norra Djurgården

Running

ARDF

SRJ poängjakt 3,5 MHz

gpx tcx fit

Stockholm

Car

Transportation

Från Västerås till Stockholm med KKH461

gpx tcx fit

Västerås, Talltorp

Car

Transportation

Hämta barn från förskola inklusive promenad

gpx fit

Västerås

Gym

Training

Hemmagympa med Sofia

tcx fit

Gryta

Bicycle

Recreation

Kvällscykling Skallberget och Gryta

gpx fit

Kopparlunden

Bicycle

Recreation

Rönnby till Kopparlunden till Rönnby

gpx fit

Västerås

Swim

Recreation

Simning Lögarängen, 1034 meter

tcx fit

Hökåsen

Walk

Recreation

Naturpasset runt Hökåsengropen

gpx fit

Västerås

Walk

Recreation

Promenad vid Öster Mälarstrand

gpx fit

Västerås, Tortuna

Run

ARDF

VRK poängjakt P2, 3,5 MHz

gpx tcx fit

Västerås

Car

Transportation

Från Rönnby till Tortuna med KKH461

gpx tcx fit

Gryta

Bicycle

Recreation

Kvällscykling Gryta

gpx fit

Gryta

Bicycle

Recreation

Kvällscykling Gryta

gpx fit

Västerås

Swim

Recreation

Simning Lögarängen, 1000 meter

tcx fit

Enköping

Walk

Recreation

Promenad vid Bredsand

gpx fit

Rönnby

Bicycle

Recreation

Rönnby

gpx fit

Hökåsen

Walk

Recreation

Naturpasset runt Hökåsengropen

gpx fit

Lögarängen

Walk

Recreation

Promenad Lögarängen

gpx fit

Västerås

Run

Recreation

Skogsjogg i Rocklundaskogen

gpx tcx fit

Rönnby

Bicycle

Recreation

Cykling till Orientalen

gpx tcx fit

Gryta

Bicycle

Recreation

Kvällscykling Gryta

gpx fit

Tortuna

Walk

Recreation

Promenad Tortuna

gpx fit

Rönnby

Bicycle

Recreation

Kopparlunden till Rönnby

gpx fit

Rönnby

Bicycle

Recreation

Rönnby till Kopparlunden

gpx fit

Rönnby

Bicycle

Recreation

Rönnby

gpx fit

Rönnby

Bicycle

Recreation

Rönnby

gpx fit

Rönnby

Bicycle

Recreation

Rönnby

gpx fit

Västerås

Swim

Recreation

Simning Lögarängen, 1000 meter

tcx fit

Rönnby

Bicycle

Recreation

Rönnby

gpx fit

Västerås, Anundshög

Run

ARDF

VRK poängjakt P1, 144 MHz

gpx tcx fit

Västerås

Car

Transportation

Från Rönnby till Anundshög med KKH461

gpx tcx fit

Västerås

Run

Orienteering

VSOK:s träningsbana, Vedbo

gpx tcx fit

Västerås

Car

Transportation

Från Rönnby till Vedbo med KKH461

gpx tcx fit

Anundshög

Walk

Recreation

Promenad körväg Anundshög

gpx fit

Surahammar

Run

Orienteering

Letro sports träningsbana

gpx tcx fit

Västerås

Swim

Recreation

Simning Lögarängen, 1000 meter

tcx fit

Tillberga

Walk

Recreation

Promenad elljusspåret Tillberga

gpx fit

Västerås

Run

Recreation

Skogsjogg i Rocklundaskogen

gpx tcx fit

Västerås

Walk

Recreation

Promenad på Björnön

gpx fit

Enköping

Walk

Recreation

Promenad vid Bredsand

gpx fit

Västerås

Run

Recreation

Skogsjogg i Rocklundaskogen

gpx tcx fit

Västerås

Walk

Work

Kontorsarbete

gpx tcx fit

Västerås

Walk

Test

6-minuterstest, inomhus

tcx fit

Västerås

Run

Recreation

Skogsjogg i Rocklundaskogen

gpx tcx fit

Västerås

Gym

Training

Styrketräning Hemdal

tcx fit

Linköping

Swim

Recreation

Simning Linköping, 1000 meter

tcx fit

Linköping

Walk

Recreation

Hans skjutsar Sture i rullstol runt bostadsområdet

gpx tcx fit

Linköping

Car

Transportation

Från Västerås till Gryt och Linköping med KKH461

gpx fit

Västerås

Run

Recreation

Skogsjogg i Rocklundaskogen

gpx tcx fit

Västerås-Stockholm-Västerås

Walk

Transportation

En arbetsdag i Västerås och Stockholm med middag på O'Learys efter jobbet

gpx fit

Västerås

Car

Transportation

Hämta barn, Rönnby-Talltorp

gpx fit

Västerås

Gym

Training

Styrketräning Hemdal

tcx fit

Västerås

Yoga

Training

Iyengaryoga på Släggkastargatan

tcx fit

Västerås

Gym

Training

Styrketräning Hemdal

tcx fit

Västerås

Sleep

Recreation

Sleep 7 hours

tcx fit

Västerås

Swim

Recreation

Simning Lögarängen, 1000 meter

tcx fit

Västerås

Swim

Recreation

Simning Lögarängen, 235 meter

tcx fit

Hallstahammar

Walk

Recreation

Promenad i Hallstahammar

gpx fit

Västerås

Run

Recreation

Skogsjogg i Rocklundaskogen

gpx tcx fit

Västerås

Gym

Training

Styrketräning Hemdal

tcx fit

Västerås

Gym

Training

Styrketräning Hemdal

tcx fit

Tillberga

Walk

Recreation

Promenad i Tillberga elljusspår

gpx fit

Västerås

Run

Recreation

Skogsjogg i Rocklundaskogen

gpx tcx fit

Oxberg

Cross-country skiing

Race

Kortvasan, Oxberg, avbruten

gpx tcx fit

Oxberg

Car

Transportation

Från Sollerön till Oxberg med KKH461

gpx tcx fit

Sollerön

Car

Transportation

Från Västerås till Mora och Sollerön med KKH461

gpx tcx fit

Västerås

Gym

Training

Styrketräning Hemdal

tcx fit

Gryta

Run

Orienteering

Stjärnnatten nr 4 Gryta

gpx tcx fit

Västerås, Rönnby

Car

Transportation

Från Släggkastargatan till Orientalen med KKH461

gpx tcx fit

Bjurhovda

Walk

Recreation

Promenad Bjurhovdaspåret

gpx fit

Västerås

Run

Recreation

Skogsjogg i Rocklundaskogen

gpx tcx fit

Västerås, Vedbo

Cross-country skiing

Recreation

Skidåkning Vedbo 1 km

gpx tcx fit

Västerås

Gym

Training

Styrketräning Hemdal

tcx fit

Bjurhovda

Run

Orienteering

Spikcupen nr 3 Bjurhovda

gpx tcx fit

Västerås

Gym

Training

Styrketräning Hemdal

tcx fit

Västerås

Run

Recreation

Skogsjogg i Rocklundaskogen

gpx tcx fit

Skallberget

Run

Orienteering

Stjärnnatten nr 3 Skallberget

gpx tcx fit

Västerås, Rönnby

Car

Transportation

Från Släggkastargatan till Orientalen med KKH461

gpx tcx fit

Västerås

Run

Recreation

Skogsjogg i Rocklundaskogen

gpx tcx fit

Västerås, Rönnby

Run

Orienteering

Spikcupen nr 2

gpx tcx fit

Västerås, Rönnby

Car

Transportation

Från Släggkastargatan till Orientalen med KKH461

gpx tcx fit

Tortuna

Walk

Recreation

Promenad Tortuna

gpx fit

Västerås

Walk

Recreation

Stavgång Västerås city

gpx fit

Västerås

Run

Recreation

Skogsjogg i Rocklundaskogen

gpx tcx fit

Göteborg

Walk

Transportation

Spårvagn till Majorna samt promenad Majorna och centrum

gpx fit

Göteborg

Walk

Transportation

Kort promenad från hotell Scandic Crown till restaurang vid Centralen

gpx fit

Västerås

Car

Transportation

Hämta barn, Talltorp-Bombardier-Talltorp

gpx fit

Irsta

Run

Orienteering

Stjärnnatten nr 2 Irsta

gpx tcx fit

Irsta

Car

Transportation

Från Kopparlunden till Irsta med KKH461

gpx tcx fit

Västerås

Run

Recreation

Skogsjogg i Rocklundaskogen

gpx tcx fit

Ramnäs, östra

Run

Orienteering

Spikcupen nr 1 Ramnäs

gpx tcx fit

Ramnäs

Car

Transportation

Från Västerås till Ramnäs med XXX

gpx tcx fit

Tillberga

Walk

Recreation

Promenad i Tillberga elljusspår

gpx fit

Västerås

Run

Recreation

Skogsjogg i Rocklundaskogen

gpx tcx fit

Västerås, Rönnby

Run

Orienteering

Stjärnnatten nr 1 Rönnby

gpx tcx fit

Rönnby

Car

Transportation

Från Kopparlunden till Orientalen med KKH461

gpx tcx fit

Enköping

Walk

Recreation

Promenad i Fagerskogens elljusspår

gpx fit

Irsta

Walk

Recreation

Promenad runt Irsta elljusspår

gpx fit

Västerås

Run

Recreation

Skogsjogg i Rocklundaskogen

gpx tcx fit

Hallstahammar

Walk

Recreation

Promenad i Hallstahammar

gpx fit