*******************************************************************
*           ARDF N2a 3,5 MHz 2016 Hallstahammar                   *
*           80M, lördag 14 maj                                    *
*                                                                 *
*           Västerås Radioklubb med SSA                          *
*******************************************************************

Competition: 14-05-2016   from 15.00
Band/Limit: 80-m-band / 120 min
Competitors: Com+Hlp
 =17=19

Minimum of running routes >>>>>
S-4-1-5-3-2-F6280 m

S-4-1-5-3-2-F   Route   S-4-1-5-3-2-F   >6280m

 Pl Name           Run times Fox-to-Fox            .
 1 Evertsson, Bengt     14'44*+07'46*+13'31*+13'07*+08'14*+04'22* = 61'44
 2 Lindell, Henrik     18'54 +09'06 +17'22 +15'11 +11'42 +04'36 = 76'51
 3 Ehrsson, Ingvar     17'18 +10'50 +17'04 +13'01 +14'01 +08'23 = 80'37
 
S-4-2-1-5-3-F   Route   S-4-2-1-5-3-F   >6930m

 Pl Name           Run times Fox-to-Fox            .
 4 Holmberg, Magnus     14'44 +10'39 +20'32 +24'19 +15'17 +12'54 = 98'25
 
S-4-1-3-2-F   Route   S-4-1-3-2-F   >5140m

 Pl Name           Run times Fox-to-Fox            .
 5 Ljungström, Peter    15'16*+11'16*+16'10*+10'44*+07'24* = 60'50
 9 Eriksson, Christer    22'47 +13'12 +17'32 +13'46 +10'43 = 78'00
 12 Svensson, Rolf      24'38 +17'30 +24'37 +17'06 +10'07 = 93'58
 
S-2-4-1-3-F   Route   S-2-4-1-3-F   >5420m

 Pl Name           Run times Fox-to-Fox            .
 6 Svensson, Gunnar     12'17*+10'24*+10'27*+16'34*+13'14* = 62'56
 11 Nilsson, Olle      22'23 +12'25 +17'10 +20'12 +13'28 = 85'38
 13 Paal, Andras       22'47 +19'47 +18'30 +32'13 +18'31 =111'48
 
S-4-1-2-3-F   Route   S-4-1-2-3-F   >5480m

 Pl Name           Run times Fox-to-Fox            .
 7 Lenander, Bo       17'18 +10'53 +13'41*+11'22*+11'19* = 64'33
 8 Zettervall, Leif     16'56*+10'56*+15'27 +12'11 +11'25 = 66'55
 
S-3-2-1-4-F   Route   S-3-2-1-4-F   >5860m

 Pl Name           Run times Fox-to-Fox            .
 10 Palmquist, Jan      23'17 +13'32 +16'04 +12'08 +15'59 = 81'00
 
S-4-1-5-3-F   Route   S-4-1-5-3-F   >5980m

 Pl Name           Run times Fox-to-Fox            .
 14 Haugaard-Pedersen, Peder 27'41 +14'22 +28'16 +25'18 +24'07 =119'44
 
S-4-1-3-F   Route   S-4-1-3-F   >4840m

 Pl Name           Run times Fox-to-Fox            .
   Eriksson, Leif      20'18 +28'14 +40'10 +39'01 =127'43
 
S-2-4-1-5-F   Route   S-2-4-1-5-F   >6460m

 Pl Name           Run times Fox-to-Fox            .
   Wändahl, Anders     22'38 +16'45 +32'10 +29'08 +30'54 =131'35
 
S-4-1-F   Route   S-4-1-F   >3960m

 Pl Name           Run times Fox-to-Fox            .
   Rebel, Harmen      40'10 +31'21 +63'44 =135'15

Organizer: SSA i samarbete med Västerås Radioklubb