Hans quick data

Översiktlig information om Hans Sundgren.

Location: Västerås, Sweden
Ham radio call sign: SM5SVM
Occupation: Technical communicator since 1979, FTI certified 1999–2015 by The Swedish Association for Technical Communicators.
Recreation: Radio orienteering
Motto: Wherever I am, there I am.
Favorit-citat: "Det blev så långt för jag hade inte tid att skriva kortare." (Pascal, Voltaire)

View Hans Sundgren's LinkedIn profile Hans Sundgren on Linked
View Hans Sundgren's LinkedIn profile Hans Sundgren on Facebook