Vaccinationer Hans Sundgren

Här finns en lista över de vaccinationer Hans har tagit, samt annan referensinformation.

Översikt av vaccinationer

Datum Ålder Typ Dos Plats Annat
2023‑03‑xx 66 TBE dos 3 Okänd Skandinaviskt vaccin, Smedjegatan 395 kr
2022‑12‑30 65 TBE dos 2,5 Okänd Skandinaviskt vaccin, Smedjegatan 11 395 kr
2022‑11‑09 65 Säsongsinfluenca Okänd Servicehälsan, Kopparlunden Gratis för 65-åringar och äldre
2022‑09‑30 65 Covid, 5:e sprutan Pfizer Covid Capio Gratis
2022‑09‑04 65 TBE dos 2 ?? Skandinaviskt vaccin, buss vid Hälla 395 kr
2022‑07‑24 65 TBE dos 1 ?? Skandinaviskt vaccin, buss vid Hälla 395 kr
2022‑04‑09 65 Covid, 4:e sprutan Pfizer Covid Servicehälsan, Kopparlunden Gratis
2021‑12‑21 64 Covid, 3:e sprutan Pfizer Covid Vaccinationscentral Hälla Gratis
2021‑06‑08 64 Covid, 2:e sprutan Pfizer Covid Vaccinationsmottagning Gallerian Gratis
2021‑04‑27 64 Covid, 1:a sprutan Pfizer Covid Vaccinationsmottagning Gallerian Gratis
2014‑07‑31 57 Difteri
Stelkramp (tetanus)
Kikhosta (pertussis)
Polio (poliomyelit).
Boostrix Polio 0,5 ml Infektionskliniken, Västerås 825 kr inklusive TBE
2014‑07‑31 57 TBE påfyllnadsdos 2 Unknown Infektionskliniken, Västerås  
2009‑07‑06 52 TBE påfyllnadsdos 1 ENCEPUR 0,5 ml Familjeläkarna Önsta Gryta 300 kr
2005‑07‑04 48 TBE dos 3 FSME-IMMUN 0,5 ml Familjeläkarna Önsta Gryta  
2004‑08‑16 47 TBE dos 2 FSME-IMMUN 0,5 ml Familjeläkarna Önsta Gryta  
2004‑07‑27 47 TBE dos 1 FSME-IMMUN 0,5 ml Familjeläkarna Önsta Gryta  
2000‑10‑01 43 Cholera 3 ml po Tulehälsan, Sundbyberg  
1997‑06‑26 40 Cholera po Tulehälsan, Sundbyberg  
1997-06-26 40 Japansk encefalit dos 3 1 ml Tulehälsan, Sundbyberg  
1997-06-26 40 Hepatit A Havrix® 1440, dos 2, 1 ml Tulehälsan, Sundbyberg  
1997‑06‑26 40 Hepatit B Engerix®-B 1 ml Tulehälsan, Sundbyberg  
1996-11-22 39 Japansk encefalit dos 2 1 ml Tulehälsan, Sundbyberg  
1996-11-05 39 Japansk encefalit dos 1 1 ml Tulehälsan, Sundbyberg  
1996-11-05 39 Hepatit A Havrix® 1440, dos 1, 1 ml Tulehälsan, Sundbyberg  
1996-11-05 39 Cholera po Tulehälsan, Sundbyberg  
1996-09-02 39 Polio 5 0,5 ml Tulehälsan, Sundbyberg  
1996-09-02 39 Stelkramp och difteri Duplex booster 0,25 ml Tulehälsan, Sundbyberg  
1996-09-02 39 Cholera po Tulehälsan, Sundbyberg  
1996-09-02 39 Gammaglobulin 2 ml Tulehälsan, Sundbyberg  
1979-06-11 22 Påssjuka Unknown Infektionskliniken, Västerås  
1977‑05‑26 20 Polio Unknown Torpedbåten Spica, Gålö  
Vaccinationkort för Polio.
Vaccinationkort för TBE med ENCEPUR®. Först 3 doser sedan en påfyllnadsdos 4 år senare.

TBE (Tick-Borne Encephalitis), fästingburen encefalit

Typiskt schema, beroende på fabrikat: