Andra webbplatser

Hans Sundgren har skapat och underhållit andra webbplatser än hans egna. Dessa listas här.

FTI

Hans är styrelsemedlem i föreningen FTI och skapar och underhåller webbplatsen under tiden 1999-2000?.

2000-04-10 PDF snapshot av FTI webb

Hans publishes a radio-orienteering site in December 1995. The first files have a creation date of 1995-10-19.

URI: http://spitfire.ausys.se:8003/hsn/rpo.htp

1995-12-04 Information note

1995-12-05 Press information in English

1995-12-13 Press information in Swedish

The radio-orienteering site 2005-02-04.