Radhuset Getingstigen 48, år 1957–2023

Detta album innehåller bilder och filmer relaterade till radhuset Getingstigen 48, presenterade i kronologisk ordning.

Getingstigen 48, vintern 1957–1958. Foto: Sture Sundgren.

Nybyggt radhus i Åleryd

Sture 36 år och Agda 32 år med barnen Birgit och Hans, flyttar i september(?) in i sitt nybyggda radhus i Åleryd.

Låneansökan för egnahemslån

Stures arbetsgivare Saab erbjuder räntefria egnahemslån och Sture lämnar in en ansökan. Radhuset finansieras därmed enligt:

  • Banklån: 25.000 kr.
  • Statliga lån: 20.000 kr.
  • Egen insats: 5.000 kr.
  • Saab-lån: 4.000 kr.
  • Totalt: 54.000 kr.
Låneansökan, egen avskrift. Högupplöst bild.

Man kan ansöka om 40 kr/m2 och eftersom radhuset är på 99 m2, blir det 4.000 kr. Lånet är räntefritt och skrivs av med 10% varje år, under förutsättning att låntagaren fortsätter att vara anställd i bolaget.

D-instruktion för "Räntefria lån till egna hem". Högupplöst bild.
Värmesystem genom tiderna

Radhuset har ett pannrum med panna som eldas med ved. Men uppvärmningen kommer att förändras under åren:

  • Ved: Under en kort tid efter inflyttning.
  • Koks: Ger effektivare förbränning. Koksen levereras i gjutevävs-säckar och en kokslåda finns direkt utanför pannrummet.
  • Olja: Pannan kompletteras med en oljebrännare och en oljetank grävs ner på framsidan med en fyllnadspunkt i rabatten vid skjulet. Istället för koksbil kommer det en tankbil med olja då och då.
  • Elpatron: Oljan blir dyr och elen är billig. Därför byts oljebrännaren ut mot en elpatron. Den nedgrävda oljetanken saneras. Men pannrummet fortsätter att luktar olja ytterligare några år.
  • Fjärrvärme: Tekniska verken erbjuder till slut fjärrvärme och den gamla pannan kan ersättas av en mindre värmeväxlare med styrelektronik.
Getingstigen 48 med Konsum-bussen stående på andra sidan fältet. Foto: Sture Sundgren.

Endast 50 meter till Konsumbussen

Radhusområdet är nybyggt och det saknas livsmedelsaffärer. Dock finns det en "Konsumbuss" som står endast 50 meter från radhuset.

Backen bakom Konsum-bussen, där barnen åker kälke och skidor, blir kallad "Konsumbacken". Ett namn som kvarstår även lång tid efter att bussen försvunnit.

Birgit och Hans Sundgren på kälke vid Konsum-bussen. Foto: Sture Sundgren.
Birgit med kamrat och Konsumbussen längst till höger. Foto: Sture Sundgren.
På övervåningen
Sture med barnen på övervåningen. Foto: Agda Sundgren, troligen.
Sture på övervåningen. Foto: Hans Sundgren.

Radhuset före tillbyggnaden

Sture 46 år, blir fotograferad av Hans hemma på Getingstigen.

Sture i allrummet på markplan. Foto: Hans och Sture Sundgren.
Radhus under utbyggnad. Foto: xxxx.

Tillbyggnad av radhuset

Hösten 1969 byggs radhuset ut med en tillbyggnad på gaveln söderut.

Arbetet startar den 21 augusti och är färdigt den 31 oktober..

Dagbok över tillbyggnaden

Sture skriver dagbok över arbetet med den stora tillbyggnaden av radhuset på Getingstigen 48.

Dagbok över tillbyggnaden Getingstigen 48, år 1969.
Datum Antal man Började Slutade Tid, tim Anmärkning, maskin
21/8 2 08:00 12:00 8 Start med grävningsarbete.
21/8 2 09:00 12:00 6 Grävning, lastbil.
4/9 3 10:30 12:30 6
5/9 3 07:00 16:30 24 Lastbil med singel och lastbil med sand.
8/9 2 07:00 16:30 16
8/9 1 11:00 16:30 4,5 Komprimerare 1 tim.
9/9 3 07:00 16:30 24 Totalt 1600 kr. 7 m3 betong.
10/9 2 07:00 16:30 16
10/9 1 10:30 16:30 8
11/9 4 07:00 16:30 32 Betong för balk.
15/9 4 07:00 16:30 32
16/9 2 07:00 16:30 16
17/9 2 07:00 16:30 16 Takstolar upp.
18/9 2 07:00 16:30 16
19/9 2 07:00 16:30 16
Paus
29/9 2 07:00 16:30 16 Ytterpanel spikas.
29/9 1 07:00 16:30 8
30/9 4 07:00 16:30 32
1/10 3 07:00 16:30 24
1/10 1 11:30 16:30 5
2/10 3 07:00 16:30 24 Rör drages, 2 rör monterade.
3/10 3 07:00 16:30 24
6/10 3 07:00 16:30 24 + 1/2 dag mätning.
6/10 1 10:00 16:30 6,5
7/10 3 07:00 16:30 24
8/10 3 07:00 16:30 24
9/10 3 07:00 16:30 24
10/10 1 07:00 16:30 8
13/10 1 07:00 16:30 8
13/10 2 14:00 16:30 4
14/10 1 07:00 16:30 8
14/10 2 09:00 13:00 4
15/10 1 07:00 16:30 8
16/10 1 07:00 16:30 8
17/10 3 07:00 16:00 24
20/10 3 07:00 16:30 24
21/10 3 07:00 16:30 24
22/10 2 07:00 16:30 16
23/10 2 07:00 10:00 6 Snickerier färdiga.
28/10 2 06:30 16:30 18 Plåtslagning.
29/10 2 06:30 16:30 18 Korkmatta lägges.
30/10 2 06:30 16:30 18
31/10 1 16 Hämtar skräp mm, 1/2 dag.
Sammanfattning av kostnader.
Utgift Kostnad
Byggmästarräkning 30.539,92
Rörinstallation 832,14
Totalt 31.372,06
 
Golv 883,16
Lindj.e. 517,47
Matta 220,00
Fönsterbänk 220,00
Spis + kupa 960,00
Lam... mm 297,00
Takbrädor 662,00
Ackumulerat 3.761,63
Hyllor 110,00
Persienner 146,00
Tak 99,20
Matta 365,00
Ackumulerat 4.481,83
Färg mm 440,00
Tapet + bård 390,00
Ackumulerat 5.311,83
 
Sammanfattning  
Bygg + Rör 31.372,06
Annat 5.311,83
Totalt 36.683,89

Alla anteckningar, 7 sidor, 16,5×10 cm

På övervåningen. Foto: Okänd med Stures kamera.

Övervåning

xxxx.

Stures syssling Viola med sin man Erik besöker Getingstigen och familjen ställer upp för fotografering: Agda, Johan, Hans, Sture och Erik. Foto: Viola.

Sommar på baksidan

Xxxx.

Några av deltagarna; Sture, Agda Inger, Stig, Inga-Britt och hennes dotter Anna. Foto: Okänd med Stures kamera.

På tomten

Sture arrangerar en liten släktträff med sina närmaste släktingar.

Påskpyssel i köket med barnbarn. Foto: Per Persson.

I köket

xxxxx.

Foto-information

Stures kamera A

Voigtländer Vito B

Hans' kamera A

Kodak Brownie Starmite

Hans' kamera B

Nikon FG-20.