Solfilter 1986

Sture Sundgren återanvänder oexponerade diabilder som solfilter.

Ask med solfilter. Foto: Hans Sundgren 2024.

Ask med solfilter

Sture använder oexponerade bilder från år 1986 tiill 1992 som solfilter.

Ask med solfilter. Foto: Hans Sundgren 2024.

Oexponerade och överexponerade

Asken innehåller även transparenta bilder.

Asken, som har använts för flera olika biler.
Diabild med svagt präglad datumangivelse "JUN86" samt exponeringsnummer "29" i övre vänstra hörnet. Foto: Hans Sundgren 2024.

Monterad diabild

I samband med framkallning levereras bilderna monterade i plastramar med präglat datum och exponeringsnummer.

Framsidan.Foto: Hans Sundgren 2024.