Bombardier 2008–2021

Hans 51 år, börjar som konsult hos Bombardier Transportation i Västerås, under våren 2008. Han kommer att stanna där i 13 år och slutar först när han går i pension.

Namnskylt med telefonnummer.

Avdelningen för dokumentation och utbildning

Hans får sin arbetsplats på Östra Ringvägen 2 i huset som går under benämningen "Arvid-huset".

Under många år har Hans en DECT-telefon med "fast" telefonnummer men på slutet är det endast mobiltelefon som gäller.

xxx.

Bombardier blir Alstom

Alstoms köp av Bombardier Transportation är klart den 29:e januari. Alstom har nu 1850 anställda i Sverige. Före uppköpet hade Alstom 350 och Bombardier 1500 anställda.

Under våren byts email-adresser och skyltar.

xxxx.

Sista dagen på uppdraget

Hans slutar på uppdraget men är anställd på konsultfirman i ytterligare 3 månader.

Från den 1 oktober har han anmält att han vill få utbetalning från den allmänna pensionen.

Innan Hans går för dagen knappar han in ett meddelande i Microsoft Outlook som ska skickas till dem som i framtiden skickar epost till hans Alstom-adress.