Hans at Protang, Västerås

This is a photo album from the the time when Hans worked as a consultant in the engineering consultant company Protang in Västerås. The employment started .

Nyanställd på TC information

: Annonsen i Västmanlands Läns Tidning.

TC information expanderar i Västerås

TC information förstärker Västeråskontoret med två nya teknikinformatörer:

  • Hans Sundgren, Teknikinformatör (från AU-system i Stockholm)
  • Fredrik Lind, Teknikinformatör (från Eyescream Information i Västerås)

TC information är ett kompetensföretag inom användardokumentation. Vi tar fram handböcker, hjälpfiler, servicemanualer, och annan dokumentation till industriföretag som utvecklar och säljer produkter, system och anläggningar.

TC information är ett helägt dotterbolag till ProTang AB. Vi är idag närmare 30 informatörer på våra kontor i Västerås, Uppsala och Eskilstuna.

Presentation in Malmö

: Hans goes to Malmö for a presentation of the Technical Communication departement of the company.

Working with cows

: Hans writes tehnical documentation for a company producing volountary milking systems in Tumba. The company has a number of cows that are the first to use the equiment.

In the office

: Xxxxxx.

Protang is acquired by Etteplan

: Hans' name tag during the Etteplan kick-off.

Business card

: Xxxxxx.