Hans vid ASEA

Hans får anställning som katalogredaktör hos ASEA:s S-sektor i maj 1979. Han stannar i 2 år och går sedan till ASEA Robotics och därefter till ASEA Innovation och slutligen ABB Industrial Systems.

ASEA blir senare ABB.

ASEA Innovation

Hans 26 år, utanför sin arbetsplats på Harbostigen.

Fotot är taget av fotograf i samband med annan fotografering av personalen.

Både tröja och skjorta är märkta med "Novatune Team". Text på skjortfickan.