Tekniska verken i Linköping 1976

Hans arbetar vid Tekniska Verkens vattenkraftsstationer Svartåfors och Odensfors, från den 14 juni till den 24 september 1976, med lite avbrott för semester.

Sommarjobb på vattenkraftsstationer

Hans och en skolkamrat från Berzeliusskolan har sommarjobb hos Tekniska Verken i Linköping.

Deras placering är vattenkraftsstationerna Svartåfors och Odensfors strax utanför Linköping. Uppgiften är att utföra diverse underhåll, exempelvis målning och rengöring av statorlindningar.

Hans målar den stora ingångsdörren till generatorhallen.

Med Saab 96 till Ledberg

Svartåfors och Odensfors vattenkraftsstationer ligger i Svartån i Ledberg, strax utanför Linköping.

Kartan är utdrag ur "Ekonomisk karta över Sverige J133-8F6g82 Vreta Kloster", baserad på flygfotografering 1978.

Hans och hans kamrat har just avslutat elteknisk linje på Berzerliusskolan. Skolkamraten har Saab 96 V4 som de åker med varje dag ut till Ledberg.
Maskinisterna i Svartåfors och Odenfors.

Svartåfors, exteriört

Svartåfors damm och huvudbyggnad med turbinhall.

Utloppskanalen med transformatorstationen.
Svartåfors maskinist är arbetsledare för Hans. Maskinisten ger värdefull kunskap till Hans som 2 år senare tar examen som elkraftsingenjör.

Svartåfors, interiört

Manöverpanelen är gjord i marmor.

När man ska koppla in en generator på nätet gäller det att slå till den stora manöverarmen när generator och nät är "i fas". Det ser man på synkronoskopet. Om generatorn går för fort måste man strypa vattenflödet.

Instrument för synkronisering av generator mot nät: Synkronoskop samt instrument som visar fasvinkel (cos φ) och spänning (V).
Hans' arbetskamrat vid skrivbordet i Svartåfors.

Målning Svartåfors

Hans underhåller byggnaderna genom målning.

Det viktigaste jobbet Hans utför är dock att rengöra statorlindningarna i generatorerna. Det är endast smala 19-åringar som kan åla sig in i hålen genom rotorn och komma åt de sotiga statorlindningarna.

Hans använder rengöringsmedlet Trikloretylen för att rengöra lindningarna. Ämnet kommer senare att klassas som cancerogent och skadligt för nervsystemet. Av dessa anledningar förbjuds användning av ämnet 1996.

Avslutningsfika när Hans' arbetskamrat slutar sin anställning en tid före Hans.

Bron över till badet

Bron över till Svartåfors-badet där Hans kunde svalka sig efter att ha krupit runt i lindningarna på generatorerna.

Badet i Mjölorpesjön.
Detaljer från bron.
Hans vy när han ligger ner och vilar på bron.
Hans arbetskamrat vilar på bron.

Odenfors

Hans vid Odenfors vattenkraftsstation, tillsammans med två nyfikna barn.

Omgivningarna runt kraftstationen. Hans spenderar många timmar med att måla det röda staketet.

Sedan värnpliktstjänstgöring

Hans slutar sitt sommarjobb fredagen den 24 september.

Utdrag ur tjänstgöringsintyg från Tekniska Verken: "Sundgren har huvudsakligen varit sysselsatt med turbinrevision vid bolagets vattenkraftsstationer samt löpande reparations- och underhållsarbeten vid dammanläggningar.".

Efter helgen, måndagen den 27 september anmäler sig Hans vid Karlskrona Örlogsskolor för sin värnpliktstjänstgöring i marinen.

Foto-information

Fotograf

Hans Sundgren

Kamera

Agfamatic 2000

Film

Kodakchrome 110 positiv, diabild 13×17 mm.

Digitalisering

Hans Sundgren

Filmscanner

Nikon Super Coolscan 5000 ED