Tekniska verken 1976

This is a photo album from the the summer 1976 when Hans worked in the hydro power station Svartåfors outside Linköping.

Sommarjobb på vattenkraftstationer

Sommaren 1976 får Hans och en skolkamrat från Berzeliusskolan sommarjobb hos Tekniska Verken i Linköping. Uppgiften är att utföra diverse underhåll på vattenkraftsstationerna Svartåfors och Odensfors strax utanför Linköping.

Huvudbyggnaden med generatorena och dammen bredvid.

Det viktigaste jobbet de utför, förutom målning av byggnader, dörrar och staket, är att rengöra statorlindningarna i generatorerna. Det är endast små smala gymnasiepojkar som de som kan åla sig in i hålen genom rotorn och komma åt de sotiga statorlindningarna.

Målning Svartåfors

Hans underhåller byggnaderna genom målning.

Utloppskanalen med transformatorstationen

Vy från kraftstationen ner mot tranformatorstationen bredvid utloppskanalen.

Stora ingångsdörren i Svartåfors

Den stora plåtdörren får en uppfräschning.

Bron över till badet

Bron över till Svartåfors-badet där Hans kunde svalka sig efter att ha krupit runt i lindningarna på generatorerna.

Instrument i kraftstationen

Instrumenten för fas-synkronisering. Manöverpanelen är gjord i marmor.

Industrigatan, Linköping

Vi var är elkraftstekniker som sommarjobbade på kraftverket. Skolkamraten har bil som de åkte med varje dag.

Kameran

For all photos the following applies:
Photographer: Hans Sundgren | Camera: Agfamatic 2000 | Film: 110 positive slide 13x17 mm | Digitalization: Hans Sundgren, 2008.