Mönstringsgenomgång på HMS Spica, år 1987

Den 21–22 maj 1987 gör Hans Sundgren 30 år, en 2-dagars mönstringsgenomgång som signalman på torpedbåten HMS Spica T121.

Utsikt från signalbryggan när T121 Spica passerar utsidan av Gålö. | Det finns inga bilder från denna mönstringsgenomgång. Detta foto är taget i september 1985 under krigförbansövning.

Mönstringsgenomgång

Hans lämnar arbete och bostad i Västerås torsdagen den 21 maj för en kort övning tillsammans med sina besättningskamrater. Det har nu gått 10 år sedan han först mönstrade på Spica.

Mönstringsgenomgång (MG), är en kort form av krigsförbandsövning (KFÖ). Under ett par dygn ska de besättningen tillresa, utrustas, övas, avrustas och återvända till bostaden.

Målsättningen med mönstringsgenomgången är att med förband och korta mobiliseringstider öva mobilisering och huvuduppgift i strid.

Varianter av headset som Hans använde.
• Hjälm med hörlur och strup-mikrofon (1981).
• Hörlur med strup-mikrofon (1985).
• Hörlur med mun-mikrofon (1986).

Internkommunikation

En stor del av torpedbåtens besättning har mikrofon och hörlurar för internkommunikation. Det finns flera kommunikationskanaler av principen "alla-hör-alla". Signalmatros Hans är knuten till kanalen för manövrering och navigation.

För att tala på "sin" kanal trycker man in en push-to-talk-knapp. Hans' knapp finns på en dosa som han håller i vänsterhanden. Han kan därmed signalera med högerhanden och samtidigt trycka ner "push-to-talk" för att prata på internkanalen.

På signalbryggan använder Hans olika headset, beroende på vad som finns tillgängligt och i viss mån beroende av väder.

Ljudinspelningar

Hans har ingen kamera med sig under övningen, men han tar med sig en batteridriven kassettbandspelare.

Med tillåtelse av befälet ombord får Hans spela in internkommunikation som inte är hemlig.

Hans ansluter bandspelaren till "sin" kanal, det vill säga kanalen för manövrering och navigation.

Högsta fart

Torpedbåten navigerar utomskärs och manöverofficeren begär högsta hastighet. Ordern från ManO lyder: "Samtliga framåt elva och fyra". Det betyder att alla tre gasturbinerna; styrbord, mitten och babord, ska gå med varvtalet 11.400 varv i minuten.

De tre gasturbinerna av typ Bristol-Siddeley Proteus är kopplade till hydrauliskt ställbara propellerblad av typ KaMeWa. Därför är ordet "framåt" viktigt i sammanhanget.

Det är 2 verksamheter som kommunicerar:

 • ManO: Manöverofficeren, på bryggan
 • Maskin: Maskincentralen
Transkription: "Högsta fart".
ManO Maskin
Maskin, samtliga framåt elva och fyra.  
  Samtliga framåt elva och fyra.

Losskastning Gålö

Torpedbåten Spica startar upp gasturbinerna och kastar loss från hemmabasen Gålö i Stockholms södra skärgård. Det är 4 verksamheter som kommunicerar:

 • ManO: Manöverofficeren, på bryggan
 • Maskin: Maskincentralen
 • Navigation: Navigationsofficer i stridsledningscentralen
 • Halvdäck: Losskastningspersonal på halvdäck
Transkription: "Losskastning Gålö"
ManO Maskin Navigation Halvdäck
      Halvdäck kopplat.
  Maskin kopplat.    
Ja.      
Starta upp de båda yttre.      
  Starta upp de båda yttre.    
  Start styrbords.    
  Start babords.    
    ManO.  
    Det ligger en färja med dykarbeten syd Marbäling. Vi har fått en signal om att vi ska reducera farten där vid passage om vi går den vägen.  
Ja.      
  De båda yttre uppstartade och klara.    
Ja      
På styrbords framåt en halv.      
  Styrbords framåt en halv.    
      Kan vi kasta loss akter?
Ja, loss akter.      
      Uppfattat.
Styrbords back två.      
  Styrbords back två.    
Styrbords stopp.      
  Styrbords stopp.    
Styrbords framåt två.      
  Styrbords framåt två.    
Styrbords back två.      
  Styrbords back två.    
Styrbords framåt två.      
  Styrbords framåt två.    
Styrbords framåt en halv.      
  Styrbords framåt en halv.    
Styrbords back två.      
  Styrbords back två.    
Styrbords framåt en halv.      
  Styrbords framåt en halv.    
Båda back tre.      
  Båda back tre.    
Båda back två.      
  Båda back två.    
Babords stopp.      
  Babords stopp.    
      Halvdäck bryter.
Ja.      

Losskastning från Gålö samt optisk signalering med Virgo

Torpedbåten kastar loss Gålö för en kort färd till Huvudholmen. Signalman Hans Sundgren utför optisk signalering med Virgo T126. Det är 5 verksamheter som kommunicerar:

 • ManO: Manöverofficeren, på bryggan
 • Fartygschef: Fartygschefen bredvid ManO på bryggan
 • Maskin: Maskincentralen
 • Signalman: Optisk signalman, utomhus på brygghuset
 • Halvdäck: Losskastningspersonal på halvdäck
Transkription: "Losskastning och optisk signalering".
ManO Fartygschef Maskin Signalman Halvdäck
        Ja ManO, kommer vi gå direkt Huvudholmen?
Ja.        
        Vet du vilken sida? Styrbord eller?
Gissningsvis babord.        
        Ja uppfattat.
Signalman.        
      Ja.  
Tar du tre korta sedan när vi backar ut. När springet går så drar du tre korta i hornet.        
      Ja.  
    De båda yttre uppstartade och klara.    
Ja.        
Loss akter.        
Babords back två.        
    Babords back två.    
        Ska vi kasta loss akter?
Ja, loss akter.        
        Uppfattat.
  Går det?      
Babords stopp.        
    Babords stopp.    
        Ja, det är loss akter.
Babords back två. Tre korta.      
    Repetera.    
På babords back två.        
  Babords back två.    
  Ryker där ja.      
Avge namnsignal i babord signalman.        
      Utbytt namnsignal med Virgo.  
Ja.        

Förtöjning Gålö samt optisk signalering med Virgo och Vega

Torpedbåten förtöjer Gålö. Signalman Hans Sundgren utför optisk signalering med Virgo T126 och Vega T125. Det är 5 verksamheter som kommunicerar:

 • ManO: Manöverofficeren, på bryggan
 • Fartygschef: Fartygschefen bredvid ManO på bryggan
 • Maskin: Maskincentralen
 • Signalman: Optisk signalman, utomhus på brygghuset
 • Halvdäck: Losskastningspersonal på halvdäck
Transkription: "Förtöjning Gålö samt optisk signalering".
ManO Fartygschef Maskin Signalman Halvdäck
Signalman, till Virgo.        
Signalman.        
Signalman.        
      Ja, signal.  
Ja signalman, till Virgo det är hon som ligger babord akter då va: "Förtöjer Gålö, varsko klar".        
      "Förtöjer Gålö", sedan?  
"Förtöjer Gålö, varsko klar".        
Just nu går Virgo in för att lasta ombord sina minor. I väntan så förtöjer vi på Gålö. Vi går in och förtöjer vid en av pirarna på Gålö. Förtöjer med babordssidan. Slut.        
        Ja halvdäck kopplat.
        Sa ni babord?
Babord, ja.        
      Virgo har fått meddelandet.  
Ja.        
  Signalman, vad sa Vega? [fartygschefen har uppmärksammat att signalman mottager optisk signal från Vega]      
Babords back ett.        
    Babords back ett.    
Håll an akter.        
Båda back två.        
    Båda back två    
Förtöj så.        
Båda stopp.        
    Båda stopp.    
Släck av.        
      Från Vega: "Vi väntar på Hårsfjärden efter navövning".  
Uppfattat. Till Vega: "Samling Hårsfjärden klockan 12:00".        
      Ja.  
    Maskin bryter.    
Ja.        
        Signalman.
        Halvdäck bryter.

Krigsplaceringsorder 1990

År 1990 får Hans en krigsplaceringsorder med inställelseplats Luleå. Det finns en förbandskod och befattningsnummer angivet men Hans vet inte vad det innebär.

På ordern är angivet: "Får uppvisas endast för militär myndighet, transportbefäl och biljettkontrollör.". Hans behöver aldrig visa upp den och visar den här 30 år senare för referens.

Krigsplacering upphör 1994

År 1994 får Hans ett brev som anger att hans krigsplacering har upphört. Han tillhör nu personalreserven.

"Din militära krigsplacering har upphört. Förstör tidigare erhållen krigsplaceringsorder."