Mönstringsgenomgång på Spica 1987

Hans gör en 2-dagars mönstringsgenomgång som signalmatros på torpedbåten HMS Spica T121, i maj 1987.

Mönstringsgenomgång

Hans lämnar arbete och bostad i Västerås för en kort övning tillsammans med sina besättningskamrater. Det har nu gått 10 år sedan han först mönstrade på Spica.

Mönstringsgenomgång (MG), är en kort form av krigsförbandsövning (KFÖ). Under ett par dygn ska de besättningen tillresa, utrustas, övas, avrustas och återvända till bostaden.

Målsättningen med mönstringsgenomgången är att med förband och korta mobiliseringstider öva mobilisering och huvuduppgift i strid.

Ljudinspelningar

Hans har ingen kamera med sig under övningen, men han tar med sig en batteridriven kassettbandspelare.

En stor del av tropedbåtens besättning har mikrofon och hörlurar för kommunikation. Det finns flera kommunikationskanaler av principen alla-hör-alla. Signalmatros Hans är knuten till kanalen för manövrering och navigation. Med tillåtelse av befälet ombord får Hans spela in internkommunikation som inte är hemlig.

Högsta fart

Torpedbåten navigerar utomskärs och manöverofficeren begär högsta hastighet. Ordern från ManO lyder: "Samtliga framåt elva och fyra". Det betyder att alla tre gasturbinerna; styrbord, mitten och babord, ska gå med varvtalet 11.400 varv i minuten.

De tre gasturbinerna av typ Bristol-Siddeley Proteus är kopplade till hydrauliskt ställbara propellerblad av typ KaMeWa. Därför är ordet "framåt" viktigt i sammanhanget.

Det är 2 verksamheter som kommunicerar:

 • ManO: Manöverofficeren, på bryggan
 • Maskin: Maskincentralen
Transkription
ManO Maskin
Maskin, samtliga framåt elva och fyra.  
  Samtliga framåt elva och fyra.

Start och losskastning från Gålö

Torpedbåten kastar loss från hemmabasen Gålö i Stockholms södra skärgård. Det är 4 verksamheter som kommunicerar:

 • ManO: Manöverofficeren, på bryggan
 • Maskin: Maskincentralen
 • Navigation: Navigationsofficer i stridsledningscentralen
 • Halvdäck: Losskastningspersonal på halvdäck
Transkription
ManO Maskin Navigation Halvdäck
      Halvdäck kopplat.
  Maskin kopplat.    
Ja.      
Starta upp de båda yttre.      
  Starta upp de båda yttre.    
  Start styrbords.    
  Start babords.    
    ManO.  
    Det ligger en färja med dykarbeten syd Marbäling. Vi har fått en signal om att vi ska reducera farten där vid passage om vi går den vägen.  
Ja.      
  De båda yttre uppstartade och klara.    
Ja      
På styrbords framåt en halv.      
  Styrbords framåt en halv.    
      Kan vi kasta loss akter?
Ja, loss akter.      
      Uppfattat.
Styrbords back två.      
  Styrbords back två.    
Styrbords stopp.      
  Styrbords stopp.    
Styrbords framåt två.      
  Styrbords framåt två.    
Styrbords back två.      
  Styrbords back två.    
Styrbords framåt två.      
  Styrbords framåt två.    
Styrbords framåt en halv.      
  Styrbords framåt en halv.    
Styrbords back två.      
  Styrbords back två.    
Styrbords framåt en halv.      
  Styrbords framåt en halv.    
Båda back tre.      
  Båda back tre.    
Båda back två.      
  Båda back två.    
Babords stopp.      
  Babords stopp.    
      Halvdäck bryter.
Ja.      

Losskastning från Gålö samt optisk signalering

Torpedbåten kastar loss Gålö för en kort färd till Huvudholmen. Signalman Hans Sundgren utför optisk signalering med Virgo T126. Det är 5 verksamheter som kommunicerar:

 • ManO: Manöverofficeren, på bryggan
 • Fartygschef: Fartygschefen bredvid ManO på bryggan
 • Maskin: Maskincentralen
 • Signalman: Optisk signalman, utomhus på brygghuset
 • Halvdäck: Losskastningspersonal på halvdäck
Transkription
ManO Fartygschef Maskin Signalman Halvdäck
        Ja ManO, kommer vi gå direkt huvudholmen?
Ja.        
        Vet du vilken sida? Styrbord eller?
Gissningsvis babord.        
        Ja uppfattat.
Signalman.        
      Ja.  
Tar du tre korta sedan när vi backar ut. När springet går så drar du tre korta i hornet.        
      Ja.  
    De båda yttre uppstartade och klara.    
Ja.        
Loss akter.        
Babords back två.        
    Babords back två.    
        Ska vi kasta loss akter?
Ja, loss akter.        
        Uppfattat.
  Går det?      
Babords stopp.        
    Babords stopp.    
        Ja, det är loss akter.
Babords back två. Tre korta.      
    Repetera.    
På babords back två.        
  . Babords back två.    
  Ryker där ja.      
Avge namnsignal i babord signalman.        
      Utbytt namnsignal med Virgo.  
Ja.        

Förtöjning Gålö samt optisk signalering

Torpedbåten förtöjer Gålö. Signalman Hans Sundgren utför optisk signalering med Virgo T126 och Vega T125. Det är 5 verksamheter som kommunicerar:

 • ManO: Manöverofficeren, på bryggan
 • Fartygschef: Fartygschefen bredvid ManO på bryggan
 • Maskin: Maskincentralen
 • Signalman: Optisk signalman, utomhus på brygghuset
 • Halvdäck: Losskastningspersonal på halvdäck
Transkription
ManO Fartygschef Maskin Signalman Halvdäck
Signalman, till Virgo.        
Signalman.        
Signalman.        
      Ja, signal.  
Ja signalman, till Virgo det är hon som ligger babord akter då va: Förtöjer Gålö, varsko klar.        
      Förtöjer Gålö, sedan?  
Förtöjer Gålö, varsko klar.        
Just nu går Virgo in för att lasta ombord sina minor. I väntan så förtöjer vi på Gålö. Vi går in och förtöjer vid en av pirarna på Gålö. Förtöjer med babordssidan. Slut.        
        Ja halvdäck kopplat.
        Sa ni babord?
Babord, ja.        
      Virgo har fått meddelandet.  
Ja.        
  Signalman, vad sa Vega? [fartygschefen har uppmärksammat att signalman mottager optisk signal från Vega]      
Babords back ett.        
    Babords back ett.    
Håll an akter.        
Båda back två.        
    Båda back två    
Förtöj så.        
Båda stopp.        
    Båda stopp.    
Släck av.        
      Från Vega: "Vi väntar på Hårsfjärden efter navövning".  
Uppfattat. Till Vega: "Samling Hårsfjärden klockan 1200".        
      Ja.  
    Maskin bryter.    
Ja.        
        Signalman.
        Halvdäck bryter.