Repmöte på Spica 1985

I september 1985 åker Hans från Västerås ut till Gålö för att mönstra på torpedbåten Spica igen.

Spica förtöjd vid holme

Utlöpning från Gålö

Spica utlöper på linje tillsammans med robotbåtar av klassen Spica-II.

Spica blir omkörd av HMS Piteå, R138 som blivit ombyggd från torpedbåt (T138) till robotbåt.

Spica förtöjd vid holme

På signalbryggan

Skeppsnummer 2 och 1 på signalbryggan. Hans har skeppsnummer 1 vid värnplikten och vid alla följande repmöten.

Spica förtöjd vid holme

Systerbåten Virgo

Under repövningen bildar Spica en rote tillsammans med HMS Virgo T126.

HMS Virgo
Spica förtöjd vid holme

Minfartyget Älvsborg

Spica passerar HMS Älvsborg M02.

Fyra torpedbåtar förtöjda någonstans i Stockholms skärgård.

Spica förtöjd vid holme

Förberedelse för torpedskjutnng

Torpeder hämtas ifrån bergrum och förs in i torpedtuben.

Strax innan skjutning avlägsnar torpedofficeren tubens frontlock.

Spica förtöjd vid holme

Torpeden i vattnet

Babords främre tub avlossas och tråden börjar hasplas ut. Den trådstyrda Torped 61 drivs av väteperoxid och kan färdas 20 km.

Styrbords främre tub avlossas.

Efter torpedskjutning kvarstår uppgiften att med en burk vapenfett krypa in i tuben. Den 7 meter långa tuben måste fettas in ordenligt så den är förberedd för nästa torped. Torpedtubernas diameter på 53 cm gör att inte alla är lämpliga för uppgiften.

Spica förtöjd vid holme

Väntan på anfallsorder

Spica ligger förtöjd och maskerad vid holme i skärgården, i avvaktan på anfallsorder.

Spica förtöjd vid holme

Ombestyckning

Spica kan ombestyckas från torpeder till minor. Då uppsöker man ett bergrum med kran och lyfter bort torpedtuberna. Därefter pladeras minor på däckets minräls.

Att montera bort och montera dit torpedtuberna var ett krävande arbete då skruvförbanden i skrovet inte alltid passade.

Övning med båtshake.

Spica förtöjd vid holme

Samövning med flygvapnet

Marinen och flygvapnet samverkar med helikoptrar och flyg.

En SK60 gör en överflygning.

Spica förtöjd vid holme

Norrtälje

Ibland kan man koppla av på brygghustaket.

Färd in mot Norrtälje.

Spica förtöjd vid holme

Civila fartyg

Både färjor och fraktfartyg korsar Spicas färd.

Spica förtöjd vid holme

Natten kommer

Solen går ner bakom skeppsklockan på signalbryggan. Repmötet är över.

Kameran

För samtliga bilder gäller, om inte annat anges:
Fotograf: Hans Sundgren | Kamera: Agfamatic 2000 | Film: Kodakchrome 110 positive slide 13x17 mm | Digitalisering: Hans Sundgren, 2008-03 med Nikon Coolscan 5000 ED.