Torpedbåten HMS Spica, år 1977

Hans Sundgren 20 år, tjänstgör som signalmatros på HMS Spica T121 från december 1976 till september 1977. Han kommer senare att göra 4 repetionsutbildningar fram till 1987.

35 år senare, 2012, får han åter färdas ut i Stockholms skärgård med Spica som då är ett levande museifartyg.

Under sin tid på torpedbåten skriver Hans brev hem och utdrag ur dessa brev återges.

Påmönstring HMS Spica

Efter 3 månaders utbildning i Karlskrona åker Hans till Gålö, i Stockholms skärgård. Där påbörjar han sin tjänstgöring på HMS Spica T121, onsdagen den 8 december 1976.

Hans kommer att bo på fartyget i 9 månader och får skeppsnummer 1, "förste signalman". År 1977 finns det inga kvinnliga värnpliktiga men i framtiden ändras beteckningen från signalman till signalmatros.

Spica på GålöHans skriver ett brev hem måndag.

"… Tågresan gick bra men det blev inte så mycket sömn. Det har snöat hela dagen så vi har sopat snö och kommer att fortsätta natten igenom. Jag går vakt igen 20:50-23:00.

Har varit och styrketränat och duschat och bastat. Sköönt.

En motor på Spica är trasig så imorgon bitti måste vi åka till Muskö in i bergtunnel och laga felet. Vi blir nog kvar där över julen. …

Om du vill ha tag på mig får du väl ringa det gamla numret och fråga om telefonnummer till Muskö och Spica. Om du skickar brev så kommer det säkert fram ändå. Det bara eftersänds och blir kanske en dag försenat. …

Klockan är nu 19:00 och jag skall vila lite och fixa inför min vakt ikväll. …"

Spica på GålöHans skriver ett brev hem tisdag 19:00.

"… Idag gick vi till Muskö alltså (26 knop). Härifrån är det lite längre till Stockholm men jag kan nog i alla fall hinna med det vanliga tåget. Det snöar fortfarande och är svinkallt. …"

Spica genom isen

I december är det fortfarande öppet vatten i Stockholms skärgård, men senare kommer isen.

Torpedbåten HMS Piteå T138, av Spica-II klass, far genom isflaken.
Spica vid MusköbasenHans skriver ett brev hem onsdag.

"Klockan är nu 20:30 och vi är bara 5 värnpliktiga på fartyget. Inget befäl. Jag har just satt i mig en kopp vispgrädde och ett par mackor.

Sov 1 timme söndagnatt. Möter massor av kul folk de 2 och en halv timme jag sitter på stationen i Linköping. Klasskamrater, brottslingar, pendlare och utesovare. Mitt tåg skulle gå 02:35. Klockan 02:37 hoppade jag på det. Jag höll på att missa för att jag trodde det bara var ett posttåg. Kom till fartyget 07:20 i alla fall. Jobbade hela dagen sedan. Såg en långfilm om torpedbåtar på TV till 24:00. Sov 2 timmar. Gick vakt 1 timme. Sov 3 timmar.

Jobbade hela tisdagen. Bastade på kvällen och lade mig 24:00. Sov till 06:30. …"

Vi är bara 5 st över helgen. Tackvare att jag bytt vakt så får jag nu gå vakter 6 dagar i rad. Men konstigt nog blir man inte så sömning ändå. …"

Faktum är att jag stortrivs. Jag har sysslor som maskinskrivning, gå till posten och berget för stencilering. …"

Jag har nu fått vaktlista för hela tiden. Jag blir borta en helg varje månad. …"

Spica vid MusköbasenHans skriver ett brev hem fredag.

"Jag blir borta 3 veckor i februari också, på grund av vår hemliga patrulltjänst vissa dagar.

Snart är klockan 00:00 och då kommer en kille som vill ha avlösning, så då får jag kliva upp på kajen i 2 timmar och vandra.

Nu är klockan 00:10 på söndagmorgonen. Skall vila 2 timmar sedan gå vakt till 03:00. …"

Bogseringsövning

Det är vinter och isflak i Stockholms skärgård. Spica övar att bogsera HMS Piteå T138 bland isflaken.

Isflak sedda från signalbryggan.
Manövreringsövning där det gäller att komma nära en livboj så att matrosen kan hämta upp den med båtshaken.
Spica vid GålöbasenHans skriver ett brev hem.

"… Nu ska jag snart ta en bastu och en tur på testcykeln, sedan postar jag det här brevet (23:00).

Spica i MusköbergetHans skriver ett brev hem 19:30.

"… Vi ligger nu på land i en bergtunnel. TV och radio fungerar inte. Det tar 15 minuter att gå ut genom tunnlarna. Toaletten ligger bakom 2 stora elektriska stötvågsportar. Inget vidare alltså. Inget besked om permis än. Det är bestämt att Spica går till Karlskrona den 1 februari. …"

Spica i MusköbergetHans skriver ett brev hem 05:45.

"… Har just gått på min vakt. Ska gå 2 timmar. Idag blir det inte så kul. Vi ska tillbaka till Gålö och sedan städar vi inför inspektionen på fredag (vi har städat hela veckan).

Tog en öl och en kaka igår kväll med polarna för 3 kronor. Så nu har jag precis till hemresan + telefon-enkrona (22 kronor). VPL-10 kostar 10 kronor, in till stan går det på 7 kronor och hem 3,5 kronor. Det blir 20,5 kronor (2 dagslöner).

Jag sitter på en stol på däck. Här inne i bergtunneln är det ju sol jämt. …"

Spica vid GålöHans skriver ett brev hem 21:30.

"… Imorgon sticker vi alltså till Karlskrona. Skönt att röra på sig lite. …"

Spica i KarlskronaHans skriver ett brev hem 18:30.

"… Var på sjön från 10:00 till 21:00 igår. Det tog 7 timmar till Karlskrona. Jättetrött. Ligger efter med sömnen. Jag tar 16:00-tåget imorgon …"

Signalbryggan

Översikt över signalbryggan där 2 signalmän, skeppsnummer 1 och 2, har sin tjänstgöringsplats.

Detaljer runt signalbryggan.

 1. Befälstecken. Skeppsnummer 1 har till uppgift att putsa mässingsknoppen varje dag i samband med morgonens städning på signalbryggan och manöverbryggan.
 2. Radio-antenn för UKV.
 3. Röda lampor för IK-signalering av fartygsidentitet.
 4. Signalflaggställ med alfabetets bokstäver redo för hissning.
 5. Fäste för pejlskiva akterut.
 6. Fäste för signallampa.
 7. Lådor med signallamporna nedpackade.
 8. Fäste för kulspruta KSP 58.
 9. Signalmännens lathund med de vanligaste signalerna i klartext, exempelvis "formera stridslinje vänster".
 10. Fäste för pejlskiva förut.

Signalmatrosens kulspruta

Torpedbåten far genom isflaken på fjärden, och kulsprutan KSP 58 är redo. Kulsprutan väger 11 kg men det gör inget eftersom den sitter fast på en balanserad fjäderupphängning. Det är lätt att hantera kulsprutan för signalmatroser som Hans

 • Kaliber: 7,62×51 mm NATO
 • Eldhastighet: 600–800 skott per minut
 • Praktiskt skjutavstånd: 600 m

Vid ett tillfälle laddas kulsprutan med skarp ammunition. En röd plasthink slängs i på öppet vatten och Hans ska pricka hinken medan övrig besättning tittar på.

Optisk signalering

Hans i position för att optiskt signalera till de andra fartygen.

Torpedbåten har en signallampa på babordsidan och en på styrbordssidan. Under normal gång räcker det med att en signalmatros sköter båda lamporna. Vid högre stridsberedskap är det dock alltid två signalmän.

Normalt blinkar man med vitt ljus. Men under natten kan signallampan blinka rött eller grönt genom att färgade filter fästs på lampan. Det vita ljuset är alltför starkt när det är mörkt.

Undersök hur optiska morse-signaler ser ut med appen nedan.

Foto: Okänd med Hans kamera

Anropa annat fartyg  äää …
           … tills fartyget svarar

Svara på anrop    lång signal

Styrbordsgir     e e e e … 

Babordsgir      i i i i … 

Back         s s s s …

Samtidig gir styrbord ??

Remsraketer och lyskula

Förutom signalering med signallampa och flaggor har signalmännen andra uppgifter.

En uppgift är att skjuta ut remsraketer för att störa fiendens radar. I dessa lägen måste signalmatroserna ta på sig hjälm. Remsraketen består av ett stort antal aluminiumfolier som ger fienden eller missiler ett radareko att låsa på.

Signalmännen skjuter även lyskulor.

Skeppsnummer 2 är beredd att skicka iväg en lyskula. En grön lyskula indikerar att en torped är ivägskickad.
Skeppsnummer 3 skickar iväg en lyskula.

Vädret bestämmer klädsel

Ibland överköljs signalbryggan av vatten när det går stora vågor. Då krävs det regnställ som Hans har på sig.

Skeppsnummer 03 Johnsson är rorgängare, sitter inomhus och har vanliga kläder.

När det är varmt och lätt vind kan signalmatrosen stå ute i enbart blåställ. Istället för hjälm med integrerade hörlurar kan matrosen använda lätta hörlurar. Mikrofonen är densamma; en strupmikrofon.

Gångflaggan

En av signalmatrosens uppgifter är att hissa gångflaggan när fartyget lämnar hamn samt ta ner den när fartyget lägger till igen.

Den grå burken på andra sidan "masten" är det trykluftsdrivna signalhornet. Signalmatrosen drar i linan för att tuta vid t ex backmanöver som innebär 3 korta signaler.

Antennbommen strax bakom signalbryggan. Längst ut sitter UKV-antennen. De röda lamporna används för IK-lösen.

Maskincentralen

Från maskincentralens manöverpanel styr maskinisten de 3 gasturbinerna och de ställbara KaMeWa-propellrarna.

Vid ordergivning från bryggan till maskin används beteckningarna "babord", "styrbord", och "mitten" för definition av turbinerna. Dessutom används begreppet "de båda yttre".

 • Tre Bristol Siddley Proteus gasturbiner, 3×4250 hk
 • Bränsleförbrukning full effekt: Ca 1000 kg/h
 • Bränsleförbrukning tomgång: Ca 200 kg/h
En av de 3 gas­turbinerna i maskin­centralen.
Maskinisten på väg ner till maskincentralen.

Losskastning Gålö

År 1987 gör Hans en 2-dagars mönstringsgenomgång på Spica. Han får då tillåtelse att spela in icke-hemlig internkommunikation.

I detta ljudklipp startar maskincentralen de båda yttre gasturbinerna. Därefter kastar torpedbåten loss från hemmabasen Gålö.

Det är 4 verksamheter som kommunicerar:

 • ManO: Manöverofficeren, på bryggan.
 • Maskin: Maskincentralen.
 • Navigation: Navigationsofficer i stridsledningscentralen.
 • Halvdäck: Losskastningspersonal på halvdäck.
Transkription "Losskastning Gålö"
ManO Maskin Navigation Halvdäck
      Halvdäck kopplat.
  Maskin kopplat.    
Ja.      
Starta upp de båda yttre.      
  Starta upp de båda yttre.    
  Start styrbords.    
  Start babords.    
    ManO.  
    Det ligger en färja med dykarbeten syd Marbäling. Vi har fått en signal om att vi ska reducera farten där vid passage om vi går den vägen.  
Ja.      
  De båda yttre uppstartade och klara.    
Ja.      
På styrbords framåt en halv.      
  Styrbords framåt en halv.    
      Kan vi kasta loss akter?
Ja, loss akter.      
      Uppfattat.
Styrbords back två.      
  Styrbords back två.    
Styrbords stopp.      
  Styrbords stopp.    
Styrbords framåt två.      
  Styrbords framåt två.    
Styrbords back två.      
  Styrbords back två.    
Styrbords framåt två.      
  Styrbords framåt två.    
Styrbords framåt en halv.      
  Styrbords framåt en halv.    
Styrbords back två.      
  Styrbords back två.    
Styrbords framåt en halv.      
  Styrbords framåt en halv.    
Båda back tre.      
  Båda back tre.    
Båda back två.      
  Båda back två.    
Babords stopp.      
  Babords stopp.    
      Halvdäck bryter.
Ja.      

Manskapsmässen

Hans med teleteknikern i manskapsmässen där man äter, fikar och tittar på TV.

Besättningen består av:

 • 1 fartygschef
 • 4 officerare
 • 3 underofficerare
 • 4 högbåtsmän
 • 4 furirer
 • 12 korpraler

Hans är korpral med skeppsnummer 1 och kallas därför för "ettan". Vid slutet av tjänstgöringen blir Hans furir.

Foto: Okänd med Hans kamera

Förvaringsskåp i hytt

Hans delar 4-manshytten med elkraftteknikern, signalisten och 1:e kocken. Alla fyra delar ett skåp för personliga ägodelar. Hans har den övre hyllan i nederskåpet.

 • Övre låsbar låda: Skeppsnummer 33, radio-operatören (gnisten).
 • Nedre låsbar låda: Skeppsnummer 41, förste kock.
 • Övre hylla: Skeppsnummer 1, förste signalmatros (Hans).
 • Nedre hylla: Skeppsnummer 25, elkraftsteknikern.
Hans tar ett självporträtt i spegeln i främre hytten.

Torpedbåten Sirius

HMS Sirius T122 är Spicas systerbåt i roten.

Signalmannen har frekvent optisk kommunikation med rotebåten.

Sirius i hamn på Gålö och utlöper.
1:e signalmatros på Sirius.

Jagaren Småland

HMS Småland J19 är ibland med på övningarna. Senare blir hon museifartyg i Göteborg.

Fartyg för att lägga ut minor

Spica övar tillsammans med minfartygen HMS Älvsborg M02 och HMS Visborg M03.

Minfartyget HMS Visborg M03.

Fartyg för att rensa minor

Minsveparen HMS Vinö M65 har till uppgift att rensa minor.

Spica passerar M65 vid inloppet till marinbasen i Karlskrona.

Falsterbo kanal

Spica passerar Falsterbo kanal under sin färd från västkusten till ostkusten.

Efter passage av öppnad bro.

Karlskrona

Spica lämnar flottbasen i Karlskrona.

HMS Älvsnabben ligger förtöjd i Karlskrona efter att ha kommit hem från sin långresa.
Spica i KarlskronaHans skriver ett brev hem.

"… Ingen snö här, 3 grader varmt men det regnar. Har gått vakt idag. Jag kommer att vara här i Karlskrona i 3 veckor nu. Sedan åker vi mot Göteborg.…"

Spica i KarlskronaHans skriver ett brev hem.

"… Soligt väder idag men kallt. Vi var ute på havet igår och vi var ute hela dagen idag.…"

"… Imorgon är det bio igen. Fredag, lördag, söndag går jag vakt och får inte lämna området.…"

Veckoschema, vecka 709

Spicas veckoprogram är ett A4-blad som publiceras på insidan av dörren till huvudingången.

Vecka 09 går Spica från Karlskrona till Göteborg, via Helsingborg och Halmstad, med följande program.

HMS Spicas veckoschema 28 februari till 6 mars 1977. | ÖHK = Örlogsbas Karlskrona | ÖHG = Örlogsbas Göteborg | LK = Losskastning | FT = Förtöjning.
Måndag Fm Materielkontroller / resterande materielunderhåll.
1230-1530 Navigationsutbildning Örl 41, 42. Inre tjänst (civila kläder). ÖHK
Tisdag 0800 Flaggan hissas. Tjänstegrensvis utbildning / övningsförberedelser.
1300-1500 Samövning med attackflyg (samö E1). LK: 1300
1500-2000 Sambands- och stridsledningsövning inom roten. FT: 2000 Helsingborg
Onsdag Fm Luftvärnsskjutning mot pilmål (bogserat av Learjet). Purrning: 0600
Frukost: 0630
Reng/Arbtid: 0700
Klarg.f.gång: 0730
LK: 0800
1300-1500 Sambands- och stridsledningsövning inom divisionen. FT: 1530
Halmstad
Torsdag Fm Navigeringsövning i övningsområde västkusten. Rutin se onsdag.
LK: 0800
FT: 1700
Nya Varvet ÖHG.
Fredag Fm Rent skepp, tvättbyte. ÖHG
12:30 Buss till Valhallabadet (ingen återtransport).
Lördag Helgrutin ÖHG
Söndag Helgrutin ÖHG
Spica lämnar Helsingborg.
Hamnen i Halmstad där Spica ligger över natten.
Spica i HalmstadHans skriver ett brev hem.

"… Var i Helsingör i går kväll. Var tillbaka 03:00, sov ett par timmar. Jobbade sedan från 07:00 till 19:30. Jag tog kockens kvällsdisk. Urjobbigt. Helt slutkörd nu. Orkar nog inte skriva mer. Göteborg imorgon. …"

"… Befälet var snällt i måndags. Han sade ingenting och rapporterade ingenting. Schysst. Jag var på båten lagom till fika 15:00.…"

"… Jag åker från Göteborg fredag och ankommer med 20:13-tåget till Linköpings central.…"

Nya Varvet, Göteborg

Spica ligger vid Örlogshamnen "Nya Varvet" i Göteborg under några dagar i mars. Under övningar får Hans utbyta namnsignal med bland annat topedbåtarna HMS Arcturus T110 och HMS Rigel T106.

Hans tar tåget hem till Linköping fredagen den 4 mars.

Göteborgs Spårvägar, spårvagnsbiljett.
Spica i GöteborgHans skriver ett brev hem.

"… Jag skulle ju komma hem den 18:e mars nu. Men det har blivit så att vakten är splittrad på flera den helgen på grund av att det är civil hamn. Just nu vet jag inte om jag kommer, men jag tror det i alla fall. …"

Spica i LysekilHans skriver ett brev hem.

"… Vi kom hit idag 16:00. Det snöar! Igår var jag på besök på 2 ubåtar. Sedan motionerade jag lite. Jag sprang runt på Göteborgs holmar. …"

"… Just nu uppgår mina ekonomiska tillgångar till 4 kronor och 50 öre men jag hoppas få lön på torsdag (130 kronor). …

"… Vi ligger här i 3 nätter nu. Sedan går vi till Malmö och det är därifrån jag åker på fredag. …

"… Nu har jag också avverkat halva lumpartiden, 5 och 1/2 månader kvar. …"

Malmö

Spica ligger i Malmös hamn under några dagar i mars.

Kockumskranen imponerar med sin storlek.

Hans tar tåget hem till Linköping fredagen den 18 mars.

Passage under Ölandsbron

Spica passerar Kalmar och Ölandsbron under sin färd från Karlskrona till Gålö.

Ölandsbron sedd från signalbryggan.
Kalmar och Kalmar Slott.

Besök i Norrtälje

Efter övningar i Stockholms norra skärgård går Spica in till Norrtälje.

HMS Spica förtöjd i Norrtälje hamn.

Ytattackflottiljen vid Skeppsbron

Några torpedbåtar tillsammans med jagaren HMS Halland ligger vid Skeppsbron, Gamla stan i Stockholm under några dagar.

Torpedbåtar framför Gamla Stan i Stockholm.

Slussen sedd från Spica

Förutom Spica ligger även torpedbåtarna HMS Sirius T122 och HMS Ystad T142 förtöjda vid Skeppsbron.

Torpedbåtar T121, T122 och T142 vid Skeppsbrokajen.
HMS Spica lämnar Skeppsholmen med jagaren Halland vid kaj.
HMS Sirius T122 passerar Djurgården.

Klart skepp – 1:a ytattackflottiljen anfaller

Spica går på kolonn efter jagaren HMS Halland J18.

Signalmatrosen spejar efter fientliga fartyg under "klart skepp". Klart skepp innebär damasker, flam­skydds­mask och hjälm för signalmatroser som står utomhus på signalbryggan.
Manöverofficeren (man-o) i klart skepp.
Vid övningar händer det att signalman blir fiktivt "satt ur spel". Då får han gå och sätta sig framför kanonen.

Jagarflottiljen anfaller

Torpedbåtar av typ Spica används ibland tillsammans med en jagarflottilj. Under Hans tid i marinen 1977 samövar Spica med bland annat jagaren Halland.

Bilden visar hur en jagarflottilj anfaller.

Bilden visas med tillstånd av illustratören Martin Ek.

Spicas huvuddata.
"Framför jagarna på flankerna löper torpedbåtarna i 40 knop på zig-zag-kurser. De ska föra så mycket oväsen så att jagarna inte kan höras av fiendens ubåtar."

Datakommunikationssystem MADAK

Som komplement till optisk signalering är Spica utrustad med ett radiobaserat datakommunikationssystem; MADAK.

När Hans tar emot order via optisk signalering från omgivande fartyg händer det att samma order kommer via MADAK. Så när Hans rapporterar ordern kan stridsledningscentralen ibland säga: "Ja, vi har fått det på MADAK också.".

Signalmatroserna tycker MADAK är ett konkurrerande kommunikationssätt till optisk signalering. MADAK sänder korta standardmeddelanden på 0,5 sekunder. Även om meddelandena är krypterade röjer MADAK "att något är på gång" genom sin radiosändning. Detta till skillnad mot optisk signalering som kan utföras under radiotystnad.

Källa: Försvarets Historiska Telesamlingar, Datakommunikation för order och stridsledning, Malte Jönson.

Genom Järnholmssund

Spica löper ut från Gålö och passerar genom det smala Järnhomssund.

Spica passerar sundet.

Anlöper hemmabasen Gålö

Spica tillhör 11:e Torpedbåtsdivisionen som är en del av 1:a Ytattackflottiljen. Divisionen har sin bas på Gålö.

Pirarna sett från berget.
Vid Gålö ligger också HMS Freja A221 som är under­hålls­fartyg till 11:e torped­båts­divisionen.

Gålöbasen

Hans klättrar upp i kranen och tar en bild på Spicas normala förtöjningsplats.

Kranen klarar 1,5 ton längst ut och används bland annat för laddning av torpeder.
Hans klättrar även upp på toppen av Spicas mast, med denna utsikt.
Gålö Tigers symbol skickade Hans hem i ett brev. Bilden har punktupplösning vilket indikerar att den skickats över fax eller annat system.
Att åka kommunalt från Gålö till Stockholms central kostar 7 kronor i form av 7 kuponger. Från Gålö till Västerhaninge station går det buss och från Västerhaninge till Centralen går det pendeltåg.

Torpedbåtar vid kaj

Även om torpedbåtarna övar ute i skärgården så ligger de den längsta tiden vid kaj.

Vakttjänst under en helg innebär att man kan sola på däck.

Utsikt från masten ovanför radardomen.
Civilklädda permittenter tar farväl av sina kamrater som är kvar för vakttjänst.
En torpedbåt av typ Spica II får sin mål­följnings­radar inspekterad.
Spica vid GålöHans skriver ett brev hem fredag.

"… Den här veckan har vi varit ute och åkt mycket. Förtöjde inte förrän 00:30 en kväll. På måndag åker vi till Norrtälje (en stad 8 mil norr om Stockholm). Sedan ligger vi i Stockholm torsdag till söndag, nedanför Slottet.

… Annars skiner solen här och vi solbadar lite. Något brun skall jag väl vara när jag kommer hem. …"

Spica vid GålöHans skriver ett brev hem.

"… Något vykort kunde jag inte göra, för jag hade ingen papp. …"

Transportbåt till Berga

Det finns marina transportbåtar som går turer mellan Gålö, Gålö havsbad, Berga Örlogsbas och Muskö Örlogsbas. Hans med matrosvän åker transportbåt från Gålö till Berg Örlogsbas för att hämta pengar. Vid Berga ligger HMS Visborg och en jagare.

På transportbåten.
Spica i MusköbergetHans skriver ett brev hem.

"… Måndagen målade vi. Idag, tisdag har allt gått åt helvete. Jag har haft målningsarbeten idag också. Jag fick en ny 5-liters färgburk av ett befäl. Jag visste inte hur jag skulle få upp locket. Men befälet sade att det bästa sättet att få upp locket är att ge locket en kick av hälen på skon. Alltså stampade jag till, det vill säga alldeles för hårt. Locket försvann under foten och färgen stänkte åt sidorna. Han bara skakade på huvudet och gick sin väg medan jag fick torka färg.

Dom här dagarna har jag också tillbringat nere i botten och sugit och torkat upp gammalt skit-vatten. Vi har sedan målat botten fint (inuti). Klockan 15:30 när jag satte det nästan sista penseldraget så springer avloppsledningen läck och sprutar skit-vatten ut på vår nya målning. Dessutom förstörs vårt potatislager. Bara att börja om att torka skit igen.

Jag var så trött på skiten att jag efter maten gick ut och sprang 5 km i regnet. Tog en lång 102-graders bastu för att få bort all färg på kroppen.

Igår tjänade jag förresten 30 kronor på morsesignaleringsprov. …"

Spica i MusköbergetHans skriver ett brev hem på påskafton.

"… Jag ringde inte igår eftersom telefonen här är väldigt effektivt spärrad för alla samtal utom 08-området. Idag vaknade vi 5 ensamma klockan 11:30. Vi har det ganska skönt i alla fall (utan TV), Igår målade vi och drog ut antenn genom tunneln och ut på berget (300 meter). Tyvärr blev det ingen bättre bild med det var spännande. …

Spica i MusköbergetHans skriver ett brev hem på annandag påsk 03:30.

"… Vi har just gått och lagt oss. Vi sover till eftermiddagen numera. …"

Inne i Musköberget påsken 1977

Påskhelgen 1977 tillbringar Hans på Spica i en torrdocka djupt inne i marinens stolthet; Musköberget. Hans väljer att tjänstgöra påskhelgen då han behöver permission senare i juni då han ska bli pappa.

35 år senare minns han följande:

Hans minns tiden i Musköberget.

"Spica låg upplagd i torrdocka men vi bodde som vanligt på båten. Spica har dock inget vatten och vi fick inte använda toaletten.

Vi gick vakt som vanligt 24 timmar om dygnet även fast fartyget var upplagt i torrdocka, djupt inne i berget.

Inne i berget var det radioskugga, varken radio eller TV fungerade alltså. Vi försökte desperat att koppa en teleledning till antennen och dra den ut genom öppningen, en sträcka på flera hundra meter. Det fungerade inte...

När man skulle gå på toaletten fick man trycka på "Öppna dörr" vilket var en 10 meter hög atombombsäker dörr med 1 meters tjocklek. Där bakom fanns toaletten. När dörren öppnades blinkade lampor och en signal ljöd. Det var alltså svårt att gå på toa obemärkt.

Från ingången i Musköberget var det nog en kilometers väg ner till torrdockan. Påskhelgen var alltså ganska långtråkig."

Torpedbåtsdivisionen i Visby

I juli besöker 11:e torpedbåtsdivisionen Gotland och finns under några dagar i Visbys hamn.

Gotlandsfärjan.
En kväll får besättningen ledigt för att tävla och äta grillat kött. De får bland annat tävla i klassiska grenar som stångstötning, kuddkrig på stång och dragkamp.

Solnedgångar över havet

När Spica gör kvällsövningar runt Gotland kan de som är utomhus se solen gå ner i havet.

Solnedgång från signalbryggan.

Vakttjänst i Visby

Hans har många vaktpass under vistelsen i Visby. Under tidig morgon får han se solen gå upp.

Soluppgång bakom Visby kyrka, sett från hamnen.
Spica i VisbyHans skriver ett brev hem tisdag.

"… Vi har kommit till Gotland nu. Här är det ganska fint. Vi åt helstekt får på Fårö idag. …"

Torpedbåtarna lämnar Visby

Spica är först ut från Visby hamn.

Dieselrök från de andra två torpedbåtarna i hamnen.

Halv storm på västkusten

En kväll är det övning på Skagerrak och det blåser 22 m/s. Många av de värnpliktiga i manskapet blir sjösjuka och "obrukbara" där de ligger på durken inne i båten.

Några värnpliktiga går omkring med en plastpåse i handen. De som har sin tjänstgöringsplats nere i båten gör gärna ett utomhusbesök på signalbryggan för att få frisk luft.

Vakttjänst 24 timmar per dygn

Det är alltid någon som har vaktansvar på båten. I hamn ska man i vissa lägen vara två beväpnade vakter vid landgången. Här går Hans vakt tillsammans med elkraftsteknikern, skeppsnummer 25, någonstans i Sverige.

Normalt har landgångsvakten ett "vapen" i form av en gummibatong. Men vid civil hamn måste vakterna bära kulsprutepistol m/45, även kallad Kpist, som finns inlåsta i ett vapenskåp på torpedbåten.

 • Kaliber: 9×19 mm Parabellum
 • Eldhastighet: 550–600 skott per minut
 • Praktiskt skjutavstånd: 300 m
Spica i KarlskronaHans skriver ett brev hem tisdag.

"… Fick chansen att bli postbud här i Karlskrona så här kan jag nu skicka en hälsning. Jobb hela dygnen nu. Har knappt vilat någonting. På fredag kommer jag hem sent, tippar jag …"

Spicas gummibåt

Torpedbåten Spica har en gummibåt fastsurrad på luftintaget akterut. Gummibåten används först och främst vid förtöjning vid krigsförtöjningsplaser (KFP).

Några matroser skickas ner i gummibåten för att först går iland vid krigsförtöjningsplatsen. De kan därifrån hjälpa till att mottaga förtöjningstampar från torpedbåten.

Gummibåt tillsammans med svensk ubåt.

Maskerad krigsförtöjning

Under en del av slutövningen ligger Spica förtöjd och maskerad vid en krigsförtöjningsplats (KFP) någonstans i skärgården.

En krigsförtöjningsplats har avbärare för fartyget samt förtöjningsringar. Någonstans finns även maskeringsnät som besättningen täcker torpedbåten med. Men det viktigaste är nog anslutningsboxen för telefon. Teleteknikern drar en kabel från Spica till anslutningsboxen och därmed är torpedbåten ansluten till marinens telefonnät och kan ligga radiotyst.

Kamouflagenätet sett från signalbryggan.
En del av besättningen är alltid beordrad vakttjänst på land för att hejda ett eventuellt fientligt övertagande landvägen.

Saker

Hans mössband.

Motivet från T-tröja som togs fram under 1977.

Avmönstring

Hans avslutar sin värnpliktstjänstgöring och mönstrar av Spica den 1 september 1977. Han har då gjort 11 månaders utbildning, varav 9 månader på Spica.

Bilden visar besättningen i slutet av juni. Hans är inte med på fotot. Han har permission en vecka, för att vara hemma med sin nyfödda son.

Foto: Fartygsbefäl.

Hans' tjänstgöringsbetyg för värnpliktiga.

Foto-information

Fotograf

Hans Sundgren, om inte annat anges.

Kamera

Agfamatic 2000

Film

Kodakchrome 110 positive slide 13x17 mm.

Digitalisering

Hans Sundgren

Filmscanner

Nikon Super Coolscan 5000 ED