Torpedbåten Spica 1977

Hans Sundgren 20 år, tjänstgör som signalmatros på HMS Spica T121 från december 1976 till september 1977. Befattningen är egentligen "signalman". År 1977 finns det dock inga kvinnliga värnpliktiga och i framtiden blir beteckningen "signalmatros".

Under sin tid på torpedbåten skriver Hans brev hem och utdrag ur dessa brev återges.

Påmönstring HMS Spica

Efter 3 månaders utbildning i Karlskrona åker Hans till Gålö och påbörjar sin tjänstgöring på HMS Spica T121 onsdagen den 8 december 1976.

Hans kommer att bo på fartyget i 9 månader.

Spica på GålöHans skriver ett brev hem måndag.

"… Tågresan gick bra men det blev inte så mycket sömn. Det har snöat hela dagen så vi har sopat snö och kommer att fortsätta natten igenom. Jag går vakt igen 20:50-23:00.

Har varit och styrketränat och duschat och bastat. Sköönt.

En motor på Spica är trasig så imorgon bitti måste vi åka till Muskö in i bergtunnel och laga felet. Vi blir nog kvar där över julen. …

Om du vill ha tag på mig får du väl ringa det gamla numret och fråga om telefonnummer till Muskö och Spica. Om du skickar brev så kommer det säkert fram ändå. Det bara eftersänds och blir kanske en dag försenat. …

Klockan är nu 19:00 och jag skall vila lite och fixa inför min vakt ikväll. …"

Spica på GålöHans skriver ett brev hem tisdag 19:00.

"… Idag gick vi till Muskö alltså (26 knop). Härifrån är det lite längre till Stockholm men jag kan nog i alla fall hinna med det vanliga tåget. Det snöar fortfarande och är svinkallt. …"

Spica genom isen

I december är det fortfarande öppet vatten i Stockholms skärgård, men senare kommer isen.

Torpedbåten HMS Piteå T138, av Spica-II klass, far genom isflaken.
Spica vid MusköbasenHans skriver ett brev hem onsdag.

"Klockan är nu 20:30 och vi är bara 5 värnpliktiga på fartyget. Inget befäl. Jag har just satt i mig en kopp vispgrädde och ett par mackor.

Sov 1 timme söndagnatt. Möter massor av kul folk de 2 och en halv timme jag sitter på stationen i Linköping. Klasskamrater, brottslingar, pendlare och utesovare. Mitt tåg skulle gå 02:35. Klockan 02:37 hoppade jag på det. Jag höll på att missa för att jag trodde det bara var ett posttåg. Kom till fartyget 07:20 i alla fall. Jobbade hela dagen sedan. Såg en långfilm om torpedbåtar på TV till 24:00. Sov 2 timmar. Gick vakt 1 timme. Sov 3 timmar.

Jobbade hela tisdagen. Bastade på kvällen och lade mig 24:00. Sov till 06:30. …"

Vi är bara 5 st över helgen. Tackvare att jag bytt vakt så får jag nu gå vakter 6 dagar i rad. Men konstigt nog blir man inte så sömning ändå. …"

Faktum är att jag stortrivs. Jag har sysslor som maskinskrivning, gå till posten och berget för stencilering. …"

Jag har nu fått vaktlista för hela tiden. Jag blir borta en helg varje månad. …"

Spica vid MusköbasenHans skriver ett brev hem fredag.

"Jag blir borta 3 veckor i februari också, på grund av vår hemliga patrulltjänst vissa dagar.

Snart är klockan 00:00 och då kommer en kille som vill ha avlösning, så då får jag kliva upp på kajen i 2 timmar och vandra.

Nu är klockan 00:10 på söndagmorgonen. Skall vila 2 timmar sedan gå vakt till 03:00. …"

Bogseringsövning

Spica övar att bogsera HMS Piteå bland isflaken.

Manövreringsövning där det gäller att komma nära en livboj så att matrosen kan hämta upp den med båtshaken.

Spica vid GålöbasenHans skriver ett brev hem.

"… Nu ska jag snart ta en bastu och en tur på testcykeln, sedan postar jag det här brevet (23:00).

Spica i MusköbergetHans skriver ett brev hem 19:30.

"… Vi ligger nu på land i en bergtunnel. TV och radio fungerar inte. Det tar 15 minuter att gå ut genom tunnlarna. Toaletten ligger bakom 2 stora elektriska stötvågsportar. Inget vidare alltså. Inget besked om permis än. Det är bestämt att Spica går till Karlskrona den 1 februari. …"

Spica i MusköbergetHans skriver ett brev hem 05:45.

"… Har just gått på min vakt. Ska gå 2 timmar. Idag blir det inte så kul. Vi ska tillbaka till Gålö och sedan städar vi inför inspektionen på fredag (vi har städat hela veckan).

Tog en öl och en kaka igår kväll med polarna för 3 kronor. Så nu har jag precis till hemresan + telefon-enkrona (22 kronor). VPL-10 kostar 10 kronor, in till stan går det på 7 kronor och hem 3,5 kronor. Det blir 20,5 kronor (2 dagslöner).

Jag sitter på en stol på däck. Här inne i bergtunneln är det ju sol jämt. …"

Spica vid GålöHans skriver ett brev hem 21:30.

"… Imorgon sticker vi alltså till Karlskrona. Skönt att röra på sig lite. …"

Spica i KarlskronaHans skriver ett brev hem 18:30.

"… Var på sjön från 10:00 till 21:00 igår. Det tog 7 timmar till Karlskrona. Jättetrött. Ligger efter med sömnen. Jag tar 16:00-tåget imorgon …"

Signalbryggan

Översikt över signalbryggan där 2 signalmatroser har sin tjänstgöringsplats.

Detaljer runt signalbryggan.

 1. Befälstecken. Skeppsnummer 01 har till uppgift att putsa mässingsknoppen varje dag i samband med morgonens städning på signalbryggan och manöverbryggan.
 2. Radio-antenn för UKV.
 3. Röda lampor för IK-signalering av fartygsidentitet.
 4. Signalflaggställ med alfabetets bokstäver redo för hissning.
 5. Fäste för pejlskiva akterut.
 6. Fäste för signallampa.
 7. Lådor med signallamporna nedpackade.
 8. Fäste för kulspruta.
 9. Signalmatrosens lathund med de vanligaste signalerna i klartext.
 10. Fäste för pejlskiva förut.

Signalmatrosens kulspruta

Torpedbåten far genom isflaken på fjärden, och kulsprutan KSP 58 är redo. Kulsprutan väger 11 kg men det gör inget eftersom den sitter fast på en balanserad fjäderupphängning. Det är lätt att hantera kulsprutan för signalmatroser som Hans

 • Kaliber: 7,62×51 mm NATO
 • Eldhastighet: 600–800 skott per minut
 • Praktiskt skjutavstånd: 600 m

Vid ett tillfälle laddas kulsprutan med skarp ammunition. En röd plasthink slängs i på öppet vatten och Hans ska pricka hinken medan övrig besättning tittar på.

Optisk signalering

Hans i position för att optiskt signalera till de andra fartygen.

Torpedbåten har en signallampa på babordsidan och en på styrbordssidan. Under normal gång räcker det med att en signalmatros sköter båda lamporna. Vid högre stridsberedskap är det dock alltid två signalmän.

Normalt blinkar man med vitt ljus. Men under natten kan signallampan blinka rött eller grönt genom att färgade filter fästs på lampan. Det vita ljuset är alltför starkt när det är mörkt.

Undersök hur optiska morse-signaler ser ut med appen nedan.

Foto: Okänd med Hans kamera

Anropa annat fartyg  äää …
           … tills fartyget svarar

Svara på anrop    lång signal

Styrbordsgir     e e e e … 

Babordsgir      i i i i … 

Back         s s s s …

Samtidig gir styrbord ??

Signalmatrosens andra uppgifter

Förutom signalering med signallampa och flaggor har signalmännen andra uppgifter.

En uppgift är att skjuta ut remsraketer för att störa fiendens radar. I dessa lägen måste signalmatroserna ta på sig hjälm.

En annan uppgift för signalmatroserna är att skjuta lyskulor. En grön lyskula indikerar att en torped är ivägskickad.

Vädret bestämmer klädsel

Ibland överköljs signalbryggan av vatten när det går stora vågor. Då krävs det regnställ som Hans har på sig.

Skeppsnummer 03 Johnsson är rorgängare, sitter inomhus och har vanliga kläder.

När det är varmt och lätt vind kan signalmatrosen stå ute i enbart blåställ. Istället för hjälm med integrerade hörlurar kan matrosen använda lätta hörlurar. Mikrofonen är densamma; en strupmikrofon.

Gångflaggan

En av signalmatrosens uppgifter är att hissa gångflaggan när fartyget lämnar hamn samt ta ner den när fartyget lägger till igen.

Den grå burken på andra sidan "masten" är det trykluftsdrivna signalhornet. Signalmatrosen drar i linan för att tuta vid t ex backmanöver som innebär 3 korta signaler.

Antennbommen strax bakom signalbryggan. Längst ut sitter UKV-antennen. De röda lamporna används för IK-lösen.

Maskincentralen

Maskinistens manöverpanel där han styr de tre gasturbinerna och de ställbara KaMeWa-propellrarna.

Vid ordergivning från bryggan till maskin används beteckningarna "babord", "styrbord", och "mitten" för definition av turbinerna. Dessutom används begreppet "de båda yttre".

 • Tre Bristol Siddley Proteus gasturbiner, 3×4250 hk
 • Bränsleförbrukning full effekt: Ca 1000 kg/h
 • Bränsleförbrukning tomgång: Ca 200 kg/h

Uppstart av gas­turbin med eld-kvastar vid utblåset. En av gas­turbinerna i maskin­centralen.

Ljudinspelning av maskincentralens kvittenser på varvtal. Inspelning från 1987 vid losskastning från Gålö.

Inspelad med tillåtelse från fartygsbefälen.

Manskapsmässen

Hans med teleteknikern i manskapsmässen där man äter, fikar och tittar på TV.

Besättningen består av:.

 • 1 fartygschef
 • 4 officerare
 • 3 underofficerare
 • 4 högbåtsmän
 • 4 furirer
 • 12 korpraler

Hans är korpral med skeppsnummer 1 och kallas därför för "ettan". Vid slutet av tjänstgöringen blir Hans furir.

Foto: Okänd med Hans kamera

Förvaringsskåp i hytt

Hans delar 4-manshytten med elkraftteknikern, signalisten och 1:e kocken. Alla fyra delar ett skåp för personliga ägodelar. Hans har den övre hyllan i nederskåpet.

 • Övre låsbar låda: Skeppsnummer 33, radio-operatören (gnisten).
 • Nedre låsbar låda: Skeppsnummer 41, elkraftsteknikern
 • Övre hylla: Skeppsnummer 01, förste signalmatros (Hans)
 • Nedre hylla: Skeppsnummer xx, förste kock

Ett självporträtt av Hans taget i spegeln i främre hytten.

Torpedbåten Sirius

HMS Sirius T122 är Spicas systerbåt i roten.

1:e signalmatros på Sirius.

Jagaren Småland

HMS Småland J19 är ibland med på övningarna. Senare blir hon museifartyg i Göteborg.

Fartyg för att lägga ut minor

Spica övar tillsammans med minfartyget HMS Älvsborg M02.

Minfartyget HMS Visborg M03.

Fartyg för att rensa minor

Minsveparen HMS Vinö M65 har till uppgift att rensa minor.

Spica passerar M65 vid inloppet till marinbasen i Karlskrona.

Spicas gummibåt

Torpedbåten har en gummibåt fastsurrad på luftintaget akterut. Gummibåten används bland annat vid förtöjning vid krigsförtöjningsplaser där några matroser först går iland med hjälp av gummibåten.

Falsterbo kanal

Spica passerar Falsterbo kanal under sin färd från västkusten till ostkusten.

Karlskrona

Spica lämnar flottbasen i Karlskrona.

HMS Älvsnabben ligger förtöjd i Karlskrona efter att ha kommit hem från sin långresa.

Spica i KarlskronaHans skriver ett brev hem.

"… Ingen snö här, 3 grader varmt men det regnar. Har gått vakt idag. Jag kommer att vara här i Karlskrona i 3 veckor nu. Sedan åker vi mot Göteborg.…"

Spica i KarlskronaHans skriver ett brev hem.

"… Soligt väder idag men kallt. Vi var ute på havet igår och vi var ute hela dagen idag.…"

"… Imorgon är det bio igen. Fredag, lördag, söndag går jag vakt och får inte lämna området.…"

Spica i HalmstadHans skriver ett brev hem.

"… Var i Helsingör i går kväll. Var tillbaka 03:00, sov ett par timmar. Jobbade sedan från 07:00 till 19:30. Jag tog kockens kvällsdisk. Urjobbigt. Helt slutkörd nu. Orkar nog inte skriva mer. Göteborg imorgon. …"

"… Befälet var snällt i måndags. Han sade ingenting och rapporterade ingenting. Schysst. Jag var på båten lagom till fika 15:00.…"

"… Jag åker från Göteborg fredag och ankommer med 20:13-tåget till Linköpings central.…"

Göteborg

Spica ligger i på Örlogsvarvet i Göteborg under några dagar i mars. Hans tar tåget hem till Linköping fredagen den 4 mars.

Spårvagnsbiljett.

Spica i GöteborgHans skriver ett brev hem.

"… Jag skulle ju komma hem den 18:e mars nu. Men det har blivit så att vakten är splittrad på flera den helgen på grund av att det är civil hamn. Just nu vet jag inte om jag kommer, men jag tror det i alla fall. …"

Spica i LysekilHans skriver ett brev hem.

"… Vi kom hit idag 16:00. Det snöar! Igår var jag på besök på 2 ubåtar. Sedan motionerade jag lite. Jag sprang runt på Göteborgs holmar. …"

"… Just nu uppgår mina ekonomiska tillgångar till 4 kronor och 50 öre men jag hoppas få lön på torsdag (130 kronor). …

"… Vi ligger här i 3 nätter nu. Sedan går vi till Malmö och det är därifrån jag åker på fredag. …

"… Nu har jag också avverkat halva lumpartiden, 5 och 1/2 månader kvar. …"

Malmö

Spica ligger i Malmös hamn under några dagar i mars.

SKockumskranen imponerar med sin storlek.

Hans tar tåget hem till Linköping fredagen den 18 mars.

Passage under Ölandsbron

Spica passerar Kalmar och Ölandsbron under sin färd från Karlskrona till Gålö.

Besök i Norrtälje

Efter övningar i Stockholms norra skärgård går Spica in till Norrtälje.

Ytattackflottiljen vid Skeppsbron

Några torpedbåtar tillsammans med jagaren HMS Halland ligger vid Skeppsbron, Gamla stan i Stockholm under några dagar.

Slussen sedd från Spica

Förutom Spica ligger även torpedbåtarna HMS Sirius T122 och HMS Ystad T142 förtöjda.

HMS Spica lämnar Skeppsholmen med jagaren Halland vid kaj.

HMS Sirius T122 passerar Djurgården.

Klart skepp – 1:a ytattackflottiljen anfaller

Spica går på kolonn efter jagaren HMS Halland J18.

Signalmatrosen spejar efter fientliga fartyg under "klart skepp". Klart skepp innebär flam­skydds­mask och hjälm för signalmän som står utomhus på signalbryggan.

Genom Järnholmssund?

Stockholms skärgård och passage av Xxxxxx.

Anlöper hemmabasen

Spica tillhör 11:e Torpedbåtsdivisionen som är en del av 1:a Ytattackflottiljen. Torpedbåtsdivisionen har sin bas på Gålö.

Vid Gålö ligger också HMS Freja A221 som är under­hålls­fartyg till 11:e torped­båts­divisionen.

Gålöbasen

Hans klättrar upp i kranen och tar en bild på Spicas normala förtöjningsplats.

Gålö Tigers symbol skickade Hans hem i ett brev. Bilden har punktupplösning vilket indikerar att den skickats över fax eller annat system.

Att åka kommunalt från Gålö till Stockholms central kostar 7 kronor i form av 7 kuponger.

Från Gålö till Västerhaninge station går det buss och från Västerhaninge till Centralen går det pendeltåg.

Torpedbåtar vid kaj

Även om torpedbåtarna övar ute i skärgården så ligger de för det mesta vid kaj. Vakttjänst under en helg innebär att man kan sola lite på däck.

En torpedbåt av typ Spica II får sin mål­följnings­radar inspekterad.

Spica vid GålöHans skriver ett brev hem fredag.

"… Den här veckan har vi varit ute och åkt mycket. Förtöjde inte förrän 00:30 en kväll. På måndag åker vi till Norrtälje (en stad 8 mil norr om Stockholm). Sedan ligger vi i Stockholm torsdag till söndag, nedanför Slottet.

… Annars skiner solen här och vi solbadar lite. Något brun skall jag väl vara när jag kommer hem. …"

Spica vid GålöHans skriver ett brev hem.

"… Något vykort kunde jag inte göra, för jag hade ingen papp. …"

Transportbåt till Berga örlogsbas

Det finns marina transportbåtar som går turer mellan Gålö, Gålö havsbad, Berga och Muskö. Hans med matrosvän åker transportbåt från Gålö till Berga för att hämta pengar. Vid Berga ligger HMS Visborg och en jagare.

Spica i MusköbergetHans skriver ett brev hem.

"… Måndagen målade vi. Idag, tisdag har allt gått åt helvete. Jag har haft målningsarbeten idag också. Jag fick en ny 5-liters färgburk av ett befäl. Jag visste inte hur jag skulle få upp locket. Men befälet sade att det bästa sättet att få upp locket är att ge locket en kick av hälen på skon. Alltså stampade jag till, det vill säga alldeles för hårt. Locket försvann under foten och färgen stänkte åt sidorna. Han bara skakade på huvudet och gick sin väg medan jag fick torka färg.

Dom här dagarna har jag också tillbringat nere i botten och sugit och torkat upp gammalt skit-vatten. Vi har sedan målat botten fint (inuti). Klockan 15:30 när jag satte det nästan sista penseldraget så springer avloppsledningen läck och sprutar skit-vatten ut på vår nya målning. Dessutom förstörs vårt potatislager. Bara att börja om att torka skit igen.

Jag var så trött på skiten att jag efter maten gick ut och sprang 5 km i regnet. Tog en lång 102-graders bastu för att få bort all färg på kroppen.

Igår tjänade jag förresten 30 kronor på morsesignaleringsprov. …"

Spica i MusköbergetHans skriver ett brev hem på påskafton.

"… Jag ringde inte igår eftersom telefonen här är väldigt effektivt spärrad för alla samtal utom 08-området. Idag vaknade vi 5 ensamma klockan 11:30. Vi har det ganska skönt i alla fall (utan TV), Igår målade vi och drog ut antenn genom tunneln och ut på berget (300 meter). Tyvärr blev det ingen bättre bild med det var spännande. …

Spica i MusköbergetHans skriver ett brev hem på annandag påsk 03:30.

"… Vi har just gått och lagt oss. Vi sover till eftermiddagen numera. …"

Torpedbåtsdivisionen i Visby

I juli besöker 11:e torpedbåtsdivisionen Gotland och finns under några dagar i Visbys hamn.

En kväll får besättningen ledigt för att tävla och äta grillat kött. De får bland annat tävla i klassiska grenar som stångstötning, kuddkrig på stång och dragkamp.

Solnedgångar över havet

När Spica gör kvällsövningar runt Gotland kan de som är utomhus se solen gå ner i havet.

Vakttjänst i Visby

Hans har många vaktpass under vistelsen i Visby.

Soluppgång i hamnen.

Spica i VisbyHans skriver ett brev hem tisdag.

"… Vi har kommit till Gotland nu. Här är det ganska fint. Vi åt helstekt får på Fårö idag. …"

Torpedbåtarna lämnar Visby

När Spica lämnar Visby syns dieselröken från de andra två torpedbåtarna i hamnen.

Halv storm på västkusten

En kväll är det övning på Skagerrak och det blåser 22 m/s. Många av de värnpliktiga i manskapet blir sjösjuka och "obrukbara" där de ligger på durken inne i båten.

En del går omkring med en plastpåse i handen. De som har sin tjänstgöringsplats nere i båten gör utomhusbesök på signalbryggan för att få frisk luft.

Vakttjänst 24 timmar per dygn

Det är alltid någon som har vaktansvar på båten. I hamn ska man i vissa lägen vara två beväpnade vakter vid landgången. Här går Hans vakt tillsammans med elkraftteknikern, någonstans i Sverige.

Normalt har landgångsvakten ett vapen i form av en gummibatong. Men är det övningskrig måste vakterna bära kulsprutepistol m/45, även kallad Kpist, som finns inlåsta i ett vapenskåp på torpedbåten.

 • Kaliber: 9×19 mm Parabellum
 • Eldhastighet: 550–600 skott per minut
 • Praktiskt skjutavstånd: 300 m
Spica i KarlskronaHans skriver ett brev hem tisdag.

"… Fick chansen att bli postbud här i Karlskrona så här kan jag nu skicka en hälsning. Jobb hela dygnen nu. Har knappt vilat någonting. På fredag kommer jag hem sent, tippar jag …"

Maskerad krigsförtöjning

Under en del av slutövningen ligger Spica förtöjd och maskerad.

En del av besättningen är alltid beordrad vakttjänst på land för att hejda fientligt övertagande landvägen.

Saker

Hans mössband.

Motivet från T-tröja som togs fram under 1977.

Avmönstring

Hans avslutar sin värnpliktstjänstgöring och mönstrar av Spica den 1 september 1977. Han har då gjort 11 månaders utbildning, varav 9 månader på Spica.

Bilden visar besättningen i slutet av juni. Hans är inte med på fotot. Han har permission en vecka, för att vara hemma med sin nyfödda son.

Foto: Fartygsbefäl.

Foto-information

Fotograf

Hans Sundgren, om inte annat anges.

Kamera

Agfamatic 2000

Film

Kodakchrome 110 positive slide 13x17 mm.

Digitalisering

Hans Sundgren

Filmscanner

Nikon Super Coolscan 5000 ED