Torpedbåten Spica 1977

Hans Sundgren 20 år, tjänstgör som signalmatros på HMS Spica T121 från december 1976 till september 1977.

Påmönstring Spica

Efter 3 månaders utbildning i Karlskrona åker Hans till Gålö och påbörjar sin tjänstgöring på HMS Spica T121 den 8 december 1976. Han kommer att bo på fartyget i 9 månader.

Spica är ett fartyg i den 11:e torpedbåtsdivisionen. Motivet är från de T-tröjor som togs fram under 1977.

Spica genom isen

I december är det fortfarande öppet vatten i Stockholms skärgård, men senare kommer isen.

Torpedbåten HMS Piteå T138, av Spica-II klass, far genom isflaken.

Bogseringsövning

Spica övar att bogsera HMS Piteå bland isflaken.

Manövreringsövning där det gäller att komma nära en livboj så att matrosen kan hämta upp den med båtshaken.

Signalbryggan

Översikt över signalbryggan där 2 signalmatroser har sin tjänstgöringsplats.

Detaljer runt signalbryggan.

 1. Befälstecken. Skeppsnummer 01 har till uppgift att putsa mässingsknoppen varje dag i samband med morgonens städning på signalbryggan och manöverbryggan.
 2. Radio-antenn för UKV.
 3. Röda lampor för IK-signalering av fartygsidentitet.
 4. Signalflaggställ med alfabetets bokstäver redo för hissning.
 5. Fäste för pejlskiva akterut.
 6. Fäste för signallampa.
 7. Lådor med signallamporna nedpackade.
 8. Fäste för kulspruta.
 9. Signalmans lathund med de vanligaste signalerna i klartext.
 10. Fäste för pejlskiva förut.

Utsikt från signalbryggan

Torpedbåten far genom isflaken på fjärden, och kulsprutan KSP 58 är redo. Kulsprutan väger 11 kg men det gör inget eftersom den sitter fast på en fjäderupphängning som gör den enkel att hantera för signalmatroser som Hans.

 • Kaliber: 7,62×51 mm NATO
 • Eldhastighet: 600–800 skott per minut
 • Praktiskt skjutavstånd: 600 m

Optisk signalering

Hans i position för att optiskt signalera till de andra fartygen.

Torpedbåten har en signallampa på babordsidan och en på styrbordssidan. Under normal gång räcker det med att en signalman sköter båda lamporna. Vid högre stridsberedskap är det dock alltid två signalmän.

Normalt blinkar man med vitt ljus. Men under natten kan signallampan blinka rött eller grönt genom att färgade filter fästs på lampan. Det vita ljuset är alltför starkt när det är mörkt.

Undersök hur optiska morse-signaler ser ut med appen nedan.

Foto: Okänd med Hans kamera

Anropa annat fartyg  äää …
           … tills fartyget svarar

Svara på anrop    lång signal

Styrbordsgir     e e e e … 

Babordsgir      i i i i … 

Back         s s s s …

Samtidig gir styrbord ??

Signalmans andra uppgifter

Förutom signalering med signallampa och flaggor har signalmännen andra uppgifter.

En uppgift för signalmännen är att skjuta ut remsraketer för att störa fiendens radar. I dessa lägen måste de ta på sig hjälm.

Foto: Hans Sundgren

En annan uppgift för signalmatroserna är att skjuta lyskulor. En grön lyskula indikerar att en torped är ivägskickad.

Vädret bestämmer klädsel

Ibland överköljs signalbryggan av vatten när det går stora vågor. Då krävs det regnställ som Hans har på sig.

Skeppsnummer 03 Johnsson är rorgängare, sitter inomhus och har vanliga kläder.

När det är lugn väder och varmt kan signalman stå ute i enbart blåställ.

Gångflaggan

En av signalmans många uppgifter är att hissa gångflaggan när fartyget lämnar hamn samt ta ner den när fartyget lägger till igen.

Den grå burken på andra sidan "masten" är det trykluftsdrivna signalhornet. Signalman drar i linan för att tuta vid t ex backmanöver som innebär 3 korta signaler.

Antennbommen strax bakom signalbryggan med UKV-antennen.

Maskincentralen

Maskinistens manöverpanel där han styr de tre gasturbinerna och de ställbara KaMeWa-propellrarna.

 • Tre Bristol Siddley Proteus gasturbiner, 3×4250 hk
 • Bränsleförbrukning full effekt: Ca 1000 kg/h
 • Bränsleförbrukning tomgång: Ca 200 kg/h

Uppstart av gas­turbin med eld-kvastar vid utblåset. En av gas­turbinerna i maskin­centralen.

Ljudinspelning av maskincentralens kvittenser på varvtal. Inspelning från 1987 vid losskastning från Gålö.

Inspelad med tillåtelse från fartygsbefälen.

Manskapsmässen

Hans med teleteknikern i manskapsmässen där man äter, fikar och tittar på TV.

Besättningen består av fartygschef, 4 officerare, 3 underofficerare, 4 högbåtsmän, 4 furirer samt 12 korpraler och meniga. Hans har skeppsnummer 1 och kallas därför "ettan".

Foto: Okänd med Hans kamera

Förvaringsskåp i hytt

Hans delar 4-manshytten med elkraftteknikern, signalisten och 1:e kocken. Alla fyra delar ett skåp för personliga ägodelar. Hans har den övre hyllan i nederskåpet.

 • Övre låsbar låda: Skeppsnumme 33, radio-operatören (gnisten).
 • Nedre låsbar låda: Skeppsnumme 41, elkraftteknikern
 • Övre hylla: Skeppsnummer 01, förste signalmatros (Hans)
 • Nedre hylla: Skeppsnummer xx, förste kock

Ett självporträtt av Hans taget i spegeln i främre hytten.

Torpedbåten Sirius

HMS Sirius T122 är Spicas systerbåt i roten.

1:e signalmatros på Sirius.

Jagaren Småland

HMS Småland J19 är ibland med på övningarna. Senare blir hon museifartyg i Göteborg.

Minfartyg och minsvepare

Spica övar tillsammans med minfartyget HMS Älvsborg M02.

Minfartyget HMS Visborg M03.

Minsveparen HMS Vinö M65 passeras av Spica vid Karlskrona.

Gummibåten

Torpedbåten har en gummibåt fastsurrad på luftintaget akterut. Gummibåten används bland annat vid förtöjning vid krigsförtöjningsplaser där några matroser först går iland med hjälp av gummibåten.

Falsterbo kanal

Spica passerar Falsterbo kanal under sin färd från västkusten till ostkusten.

Karlskrona

Spica lämnar flottbasen i Karlskrona.

HMS Älvsnabben ligger förtöjd i Karlskrona efter att ha kommit hem från sin långresa.

Göteborg

Spica ligger i på Örlogsvarvet i Göteborg under några dagar i mars. Hans tar tåget hem till Linköping fredagen den 4 mars.

Spårvagnsbiljett.

Malmö

Spica ligger i Malmös hamn under några dagar i mars. Kockumskranen är imponerande med sin storlek.

Hans tar tåget hem till Linköping fredagen den 18 mars.

Passage under Ölandsbron

Spica passerar Kalmar och Ölandsbron under sin färd från Karlskrona till Gålö.

Besök i Norrtälje

Efter övningar i Stockholms norra skärgård går Spica in till Norrtälje.

Ytattackflottiljen vid Skeppsbron

Några torpedbåtar tillsammans med jagaren HMS Halland ligger vid Skeppsbron, Gamla stan i Stockholm under några dagar.

Slussen sedd från Spica

Förutom Spica ligger även torpedbåtarna HMS Sirius T122 och HMS Ystad T142 förtöjda.

HMS Spica lämnar Skeppsholmen med jagaren Halland vid kaj.

HMS Sirius T122 passerar Djurgården.

Klart skepp – 1:a ytattackflottiljen anfaller

Spica går på kolonn efter jagaren HMS Halland J18.

Signalman spejar efter fientliga fartyg under "klart skepp". Klart skepp innebär flam­skydds­mask och hjälm för signalmän som står utomhus på signalbryggan.

Genom Järnholmssund?

Stockholms skärgård och passage av Xxxxxx.

Anlöper hemmabasen

Spica tillhör 11:e Torpedbåtsdivisionen som är en del av 1:a Ytattackflottiljen. Torpedbåtsdivisionen har sin bas på Gålö.

Vid Gålö ligger också HMS Freja A221 som är under­hålls­fartyg till 11:e torped­båts­divisionen.

Gålöbasen

Hans klättrar upp i kranen och tar en bild på Spicas normala förtöjningsplats.

Att åka kommunalt från Gålö till Stockholms central kostar 7 kronor i form av 7 kuponger.

Från Gålö till Västerhaninge station går det buss och från Västerhaninge till Centralen går det pendeltåg.

Torpedbåtar vid kaj

Även om torpedbåtarna övar ute i skärgården så ligger de för det mesta vid kaj. Vakttjänst under en helg innebär att man kan sola lite på däck.

En torpedbåt av typ Spica II får sin mål­följnings­radar inspekterad.

Transportbåt till Berga örlogsbas

Det finns marina transportbåtar som går turer mellan Gålö, Gålö havsbad, Berga och Muskö. Hans med matrosvän åker transportbåt från Gålö till Berga för att hämta pengar. Vid Berga ligger HMS Visborg och en jagare.

Torpedbåtsdivisionen i Visby

I juli besöker 11:e torpedbåtsdivisionen Gotland och finns under några dagar i Visbys hamn.

En kväll får besättningen ledigt för att tävla och äta grillat kött. De får bland annat tävla i klassiska grenar som stångstötning, kuddkrig på stång och dragkamp.

Solnedgångar över havet

När Spica gör kvällsövningar runt Gotland kan de som är utomhus se solen gå ner i havet.

Vakttjänst i Visby

Hans har många vaktpass under vistelsen i Visby.

Soluppgång i hamnen.

Torpedbåtarna lämnar Visby

När Spica lämnar Visby syns dieselröken från de andra två torpedbåtarna i hamnen.

Halv storm på västkusten

En kväll är det övning på Skagerrak och det blåser 22 m/s. Många av de värnpliktiga i manskapet blir sjösjuka och "obrukbara" där de ligger på durken inne i båten.

En del går omkring med en plastpåse i handen. De som har sin tjänstgöringsplats nere i båten gör utomhusbesök på signalbryggan för att få frisk luft.

Vakttjänst 24 timmar per dygn

Det är alltid någon som har vaktansvar på båten. I hamn ska man i vissa lägen vara två beväpnade vakter vid landgången. Här går Hans vakt tillsammans med elkraftteknikern, någonstans i Sverige.

Normalt har landgångsvakten ett vapen i form av en gummibatong. Men är det övningskrig måste vakterna bära kulsprutepistol m/45, även kallad Kpist, som finns inlåsta i ett vapenskåp på torpedbåten.

 • Kaliber: 9×19 mm Parabellum
 • Eldhastighet: 550–600 skott per minut
 • Praktiskt skjutavstånd: 300 m

Maskerad krigsförtöjning

Under en del av slutövningen ligger Spica förtöjd och maskerad.

En del av besättningen är alltid beordrad vakttjänst på land för att hejda fientligt övertagande landvägen.

Saker

Hans mössband.

Motivet från T-tröja som togs fram under 1977.

Avmönstring

Hans avslutar sin värnpliktstjänstgöring och mönstrar av Spica den 1 september 1977. Han har då gjort 11 månaders utbildning, varav 9 månader på Spica.

Bilden visar besättningen i slutet av juni. Hans har permission en vecka, för att vara hemma med sin nyfödda son, och är inte med vid fotograferingen.

Foto: Fartygsbefäl.

Kameran

För samtliga bilder gäller, om inte annat anges:
Fotograf: Hans Sundgren | Kamera: Agfamatic 2000 | Film: Kodakchrome 110 positive slide 13x17 mm | Digitalisering: Hans Sundgren, 2008-03 med Nikon Coolscan 5000 ED.