Värnplikt Karlskrona 1976

I september 1976 rycker Hans Sundgren 19 år, in till värnpliktstjänstgöring i Karlskrona. Han ska tillsammans med andra blivande matroser få en 3 månaders grundutbildning i optisk morse-signalering. Dessutom får de grundläggande marin-kunskap och "grön-tjänst" som inkluderar exercis-övningar.

Utbildningens mål är att i december leverera fullfjädrade signalmatroser till marinens olika fartyg.

Inryckning

Hans rycker in till Signalskolan vid Karlskrona Örlogsskolor den 27 september 1976. Han är en av 20 blivande signalmatroser. Han kommer att mucka 11 månader senare från torpedbåten Spica.

Hans tillhör kompani 15-3-31.

Hans på logementet

De värnpliktiga som ska bli signalmatroser får bo tillsammans på logementet Ankarstjärna.

Älvsnabben avseglar på långresa

Den 1 november 1976 avseglar HMS Älvsnabben M01 från Karlskrona på en långresa till Medelhavet och slutligen Indonesien. De blivande matroserna får åka ut till Stumholmen för att vinka av fartyget.

Nöjen på logementet

Trots alla dag- och kvällsövningar finns det tid till avkoppling på logementet. Spelet "Mastermind" där man ska gissa färger hade just kommit ut.

Kvällstid är det oftast övning i morse-signalering uppe på en vind nära hamnen.

Hans till vänster vid logements-bordet på Ankarstjärna.

Hans förvaringsskåp

Varje matros har ett eget dubbelskåp. Hans har en bild på sin fästmö på vänster dörr.

Örlogsboken

Det viktigaste studiematerialet är "Örlogsboken – Handbok för örlogssjömän", utgåva 1974.

År 1981 kommer en ny uppdaterad utgåva i stående format

Examen i gröntjänst

Den 3 månader långa "gröntjänsten" avslutas med en nattlig övning vid Rosenholm strax utanför Karlskrona. Nu får matroserna kamoflage-måla sig i ansiktet. Nu är det allvar och Hans logementsvänner ställer gärna upp på en bild.

Beväpnade med kulsprutepistol m/45 även kallad "Kpist" ger vi oss ut i natten för att strida.

Kulsprutepistolen kommer även att finnas på torpedbåten Spica som Hans tilldelas i december.

Biljett

En tågbiljett i slutet av utbildningen. Vecka 49 startar den 29 november.

Permissionssedel

Det är ordning och reda på Örlogsskolan. Om man inte hinner vara på plats 06:30 måndag morgon efter helgpermission måste man ansöka om ledighet. Det gör Hans den 29 november eftersom han inte hinner med det tidiga tåget från Linköping.

Tilldelning av fartyg

Till slut blir de färdiga signalmatroserna tilldelade sina fartyg. En del blir stationerade på jagare eller minfartyg. Hans blir tilldelad tjänsten "Förste signalmatros" på torpedbåten Spica T121.

Onsdagen den 8 december mönstrar Hans på Spica.

Kameran

För samtliga bilder gäller, om inte annat anges:
Fotograf: Hans Sundgren | Kamera: Agfamatic 2000 | Film: Kodakchrome 110 positive slide 13x17 mm | Digitalisering: Hans Sundgren, 2008-03 med Nikon Coolscan 5000 ED.