Hans' bostäder

Hans har haft bostäder på 3 orter: Linköping, Västerås och Stockholm.

Första bostaden Getingstigen 48 i Linköping.

Linköping, Getingstigen

När Hans föds bor föräldrarna i radhus på Getingstigen i stadsdelen Åleryd i Linköping.

Där kommer Hans att bo i 19 år.

Lägenheten på Rydsvägen 298B i Linköping.

Linköping, Rydsvägen

Den 29 januari flyttar Hans till egen 3-rumslägenhet i stadsdelen Ryd i Linköping.

Där kommer Hans att bo i 1,5 år.

Rummet på Stora Gatan X i Västerås.

Västerås, Stora Gatan

Dagen innan Hans börjar på Asea i Västerås flyttar han in i – tillfällig – ungkarlslägenhet i lägenhetshotell centralt i Västerås. Det är Asea:s lägenhetshotell.

Han bor där under arbetsveckan. På fredageftermiddagar åker han hem till Linköping och söndagkväller åker han tillbaka till Västerås.

Han bor i rummet under 2 månader.

Lägenheten på Släggkastargatan 10 i Västerås.

Västerås, Släggkastargatan

I juli 1979 flyttar Hans från lägenheten i Linköping till 4-rumslägenhet i stadsdelen Rönnby i Västerås.

Där kommer Hans att bo i 2 år.

Lägenheten på Härnevigatan 13A i Västerås.

Västerås, Härnevigatan

I juli 1981 flyttar Hans till 1-rumslägenhet i stadsdelen Skiljebo i Västerås.