Radio-orientering Björnön

Ett dussin män provar 144 MHz radio-orientering en eftermiddag den 6 april 2013.

3 kontroller ...

I skogen utanför Björnögården finns det 3 gömda kontroller. Varje kontroll består av en sändare som sänder 1 minut var 5:e minut med 40 sekunders tystnad mellan varje kontroll. Uppgiften är: Hitta och stämpla så många kontroller som möjligt och var tillbaka innan max-tiden på 35 minuter.

Kontrollernas placering framgår av kartan här men löparna startar alltså med en tom karta och är tvungna att pejla sig fram.

gps visualize

... och 12 löpare

De 12 löparna får en kort introduktion och springer sedan iväg med pejlmottagaren. Några tar alla 3 kontroller, de flesta tar 2 kontroller och några tar bara 1 eller 0 kontroller. En löpare missar max-tiden med 15 sekunder och blir därmed oplacerad (OT), trots att han tagit 2 kontroller.

Jacob Granli , springer med GoPro filmkamera under den halvtimme han är ute i skogen.

gps visualize

gps visualize

Resultat

Thomas startar sist, efter alla andra, och har svårt att hitta kontroll 1. En anledning är kanske att sändaren plötsligt börjar röra på sig och byter position var 5:e minut.

         Kontroller Tid
 1 Fredrik Malmgren    3 26:40
 2 Fredrik Paulsson    3 31:00
 3 Johan Alriksson    2 27:10
 4 Stefan Wedell     2 27:50
 5 Henrik Johansson    2 30:30
 6 Fredrik Lövgren    2 32:40
 7 Henrik Baltzari    2 33:30
 8 Mattias Bängs     1 24:10
 9 Aki Heikkinen     1 30:30
10 Carl Heyman      1 30:50
11 Thomas Johansson    0 34:10
OT Jacob Granli      2 35:15

Löpare som tar 3 kontroller

 1 Fredrik Malmgren    3 26:40  GPX
 2 Fredrik Paulsson    3 31:00  GPX

Två löpare tar alla 3 kontrollerna inom maxtiden! Fredrik Paulssons GPS strejkar dock efter några hundra meter, så hans spår blir avhugget.

gps visualize

Spårfilm

Löpare som tar 2 kontroller

 3 Johan Alriksson    2 27:10  GPX
 4 Stefan Wedell     2 27:50  GPX
 5 Henrik Johansson    2 30:30  GPX
 6 Fredrik Lövgren    2 32:40  GPX
 7 Henrik Baltzari    2 33:30  GPX
OT Jacob Granli      2 35:15  GPX

Klunglöpning i början.

gps visualize

Spårfilm

Löpare som tar 1 kontroll

 8 Mattias Bängs     1 24:10  GPX
 9 Aki Heikkinen     1 30:30  GPX
10 Carl Heyman      1 30:50  GPX

Aki gör en lång löprunda och Carls GPS lyckas inte orientera sig ordentligt.

gps visualize

Spårfilm

Thomas som tar 0 kontroller

11 Thomas Johansson    0 34:10  GPX
- Sändare på vift          GPX

Thomas bestämmer sig för att ta 1:an först. Tyvärr är det den kontrollen som plötsligt börjar röra på sig. Fast det vet han ju inte om...

gps visualize

Spårfilm

Arrangörer

Huvudarrangör: Jan Palmquist
Assistent: Hans Sundgren
GPS tracking: Rolf Svensson
Sändare: Leif Zettervall